Arrangement: Festival

Møt Eksfin under Arendalsuka

Eksfin deltar på flere arrangementer under Arendalsuka i tillegg til egne arrangementer. Ta gjerne kontakt for å avtale et møte. (oppdateres fortløpende)

Dato og tid

Dato: 13 august 2024 - 14 august 2024

Sted: Arendal

Tirsdag 13.08

12-12:45 Sted: DNB Arendal. Valget i EU – Hva betyr det for Investeringsvilje og transisjon i Europa?. Arrangør DNB

15-16:00, Sted: Ryger Elektra. Klok klimakapital – hvordan skal premissene for fremtidens grønne investeringer se ut? Arrangører: Eksfin og Nysnø

Norge sikter mot et nullsamfunn i 2050. For å komme i mål må både eksisterende næringsliv omstilles og nye prosjekter utvikles. Et stikkord for å komme i mål er kapital. Hva skal til for at kapitalen tilflyter de grønne prosjektene – hvilke rammebetingelser trengs for å komme i mål? Vi tar diskusjonen.

17-18:00, Sted: Thon Hotell Arendal. Hvordan sikre lønnsom CCS-industri.  Arrangør: SINTEF Energi AS, FME NCCS, FME gigaCCS

 

Onsdag 14.08

08-10:00 Topplederdebatten 2024 – Full forvirring i toppetasjene? Torvet 10, Knowit AS

11-12:30 Eksport og Havvind: Fra sært til SVÆRT, Clarion Hotell Tyholmen, Arrangør: Norwegian Offshore Wind, Eksfin, DNV

På dette arrangementet i Arendalsuka, diskuterer vi hvordan Norge skal unngå et globalt utenforskap. I oljealderen har vi nytt godt av å være verdensledende. Vi har særnorske regler og skreddersydde tilpasninger. Innen havvind er bildet snudd opp ned. Vi må være en global spiller for å få kostnadene ned og investeringsviljen opp. Da må både regulering, krav og kapitaltilgang gjøre det attraktivt å satse på havvind i Norge. Kaffe og mingling etter arrangementet

16-16:30 Norden som investeringsunivers, Storebrand og Folketrygdfondet, Storebrandbåten i Pollen

 

Publisert: