Arrangement: Konferanse

Hør Eksfin på Sjøsikkerhetskonferansen 2023

Solveig Frøland holder innlegg om byggelånsordningen, og hvilken betydning den har for skipsbygging i Norge.

Dato og tid

Dato: 27 september 2023 - 28 september 2023

Sted: Haugesund

Tilleggsinformasjon: Konferansen arrangeres av Sjøfartsdirektoratet

Haugesund - Smedasundet Foto: Visit Haugesund

På Sjøsikkerhetskonferansen i Haugesund møtes rederier, offentlige aktører og maritime kompetansemiljøer i Norge. Det vil være fokus på sikrere og grønnere skipsfart, ny teknologi og samfunnssikkerhet.

Solveig Frøland vil holde innlegg 28. september om Eksfins byggelånsordning for byggelån til skip og fartøy. Gjennom ordningen tilbyr Eksfin risikoavlastning til banker, og bidrar til at norsk verft, offshoreverksteder og lignende får bedre tilgang på byggelån.

Nylig kunne Eksfin dele nyheten om at vi øker vår dekningsgrad innenfor ordningen, les mer om dette her. 

Sjøsikkerhetskonferansen arrangeres av Sjøfartsdirektoratet, les mer om programmet på og meld deg på her.

 

 

 

Publisert: