Prosjekter: Annen industri

Arbeidskapitalfinansiering hjalp Westcontrol i en viktig vekstfase

Stavanger-regionen markerer seg med flere sentrale bedrifter i verdikjeden for produksjon av elbilladere. Westcontrol AS fra Tau er en høyteknologisk produksjonsbedrift i sterk vekst som leverer elektronikk til eksportbedriften Zaptec, en av verdens største produsenter av smarte elbilladere. Bedriften har sikret 300 millioner kroner i arbeidskapitalfinansiering fra Sparebanken Vest med garanti fra Eksfin for å vokse videre i denne viktige grønne næringen. 

Westcontrol

Westcontrol har 250 ansatte på Tau utenfor Stavanger.
Bedriften utvikler, produserer og sammenstiller elektronikk for et bredt spekter av kunder, de aller fleste med en rolle inn mot det grønne skiftet. Bedriften er største arbeidsgiver i kommunen.

Westcontrols største kunde er Zaptec, produsent av smarte elbilladere med hovedkontor i Stavanger.

Sparebanken Vest stiller med arbeidskapitalfinansiering på 300 millioner kroner hvor Eksfin avlaster risikoen for 50 prosent beløpet, altså 150 millioner kroner.

Gjennom risikoavlastning i form av garantier fra Eksfin, kan Sparebanken Vest tilby en større og mer langsiktig ramme for arbeidskapitalfinansiering.

Breivikvegen 7, 4120 Tau, Norway

Breivikvegen 7, 4120 Tau, Norway

Vekst øker behovet for arbeidskapital

I vekstfasen Westcontrol er inne i behøvde selskapet en betydelig økning i arbeidskapital. Bedriften hadde blant annet behov for å styrke varelageret for å unngå komponentmangel. Westcontrol er i ferd med å tredoble omsetningen til nesten én milliard kroner i løpet av 2023 og har signert en samarbeidsavtale med Zaptec som sikrer leveranser helt frem til 2027.

Med Eksfin på laget kunne Sparebanken Vest utvide kredittrammen til bedriften

Norge er et foregangsland med høy andel elbiler og infrastrukturen som følger av dette. Det er spennende at norske selskaper bygger opp en eksportindustri og en verdikjede rundt elbilen. Derfor jobber Eksfin for å øke bankenes utlånskapasitet til næringen. Sammen med Sparebanken Vest er vi indirekte med på å sikre at vekstbedriften Westcontrol kan møte behovet til sin viktigste kunde Zaptec, sier Ivar Rekve, avdelingsdirektør for SMB-markedet i Eksfin.

Vi har tro og forventninger til verdikjeden som blir etablert av bedriftene i Stavangerregionen innen produksjon av elbilladere. I lys av den økende ekspansjonen mot det europeiske markedet, har det blitt avgjørende for viktige leverandører som Westcontrol å sikre tilstrekkelig vekst og stabilitet i deres leveranse. Vi er stolte av at vi gjennom vårt samarbeid med Eksfin har bistått Westcontrol med å sikre større og mer langsiktige kredittrammer som skal finansiere denne veksten, sier Margunn Minne, Konserndirektør Bedriftsmarked i Sparebanken Vest.

Muliggjorde vekst og utvikling

I et krevende komponentmarked i 2021 og 2022 måtte bedriften sikre seg komponenter på et tidligere tidspunkt og i større volum for å være leveransedyktig enn det som tidligere har vært vanlig. Dette medførte et større lager og følgelig et større kapitalbehov.  

Arbeidskapitalfinansieringen har gjort at vi kunne fokusere fullt ut på våre kjerneaktiviteter og bidratt sterkt til at selskapet har lykkes med den kraftige veksten, sier Leif Petter Skaar, CEO i Westcontrol.

Eksfin og Sparebanken Vest jobbet raskt og godt for å hjelpe bedriften med å få på plass arbeidskapitalfinansieringen, selv om dette var et nytt produkt for både Eksfin og banken. Vi er takknemlige for å ha så gode samarbeidspartnere som sammen med Westcontrol muliggjør vekst og utvikling for selskapet og regionen, fortsetter Skaar.

Stor etterspørsel etter elbilladere i Europa

Zaptecs hovedmarked er Europa. Selskapet forventer fremover at Nederland, Storbritannia, Tyskland og Frankrike vil være viktige markeder ettersom elbilbruken øker her. Samarbeidet med Westcontrol er avgjørende for at Zaptec skal klare å levere i tråd med den store etterspørselen etter elbilladere.

Les mer om arbeidskapitalgaranti fra Eksfin her.

Les mer om: