Arrangement: Conference

Berne Union medlemsmøte for eksportkredittbyråer i Oslo

Den geopolitiske situasjonen og konsekvensene for internasjonal handel vil stå høyt på agendaen. På dagsorden står også hvordan eksportkredittbyråene håndterer stigende inflasjon, økt proteksjonisme og samtidig sikrer nødvendig finansiering til den grønne omstillingen. Det ventes rundt 200 internasjonale delegater til Oslo fra eksportkredittbyråer fra hele verden.

Dato og tid

Dato: 22 april 2024 - 25 april 2024

Tid: 09:00 - 15:00

Sted: Oslo

Berne Union Spring Meeting 22-25 April

Berne Union er verdens største bransjeforening for internasjonale eksportkredittbyråer og kredittforsikrere, private og offentlige. Berne Unions medlemmer finansierer en betydelig andel av verdenshandelen og er et viktig nettverk for Eksfin i arbeidet med å fremme norsk eksport. Internasjonal eksportfinansiering krever mye spesialkompetanse og møtet i Oslo er en viktig arena for erfaringsutveksling og internasjonalt samarbeid.

 

I en verden preget av geopolitisk uro og økt proteksjonisme, er internasjonalt samarbeid mellom eksportkredittbyråer viktigere enn noen gang for å sikre en fri og rettferdig verdenshandel, sier Tone Lunde Bakker, adm. dir. i Eksfin

Møtet i Oslo er etterlengtet da flere tidligere planlagte møter har blitt avlyst de siste årene grunnet pandemi og krig. Jeg ser frem til å diskutere de internasjonale utfordringene vi står overfor med kolleger fra hele verden her i Oslo i april, fortsetter hun.

Bidrar til en smidigere verdenshandel

Årlig gir Berne Union medlemmer rundt 2500 milliarder USD i risikoavlastning og forsikring til banker, eksportører og investorer, noe som tilsvarer 13 prosent av verdenshandelen mellom land innen varer og tjenester. Organisasjonen som feirer 90 år i vår har eksistert siden 1934, og har som fremste mål å styrke internasjonal handel.

 

Risikoavlastning beskytter eksporterende selskaper, investorer og finansinstitusjoner mot tap som følge av kredittrisiko og politisk risiko. Slik bidrar eksportkredittbyråer internasjonalt til en smidigere verdenshandel. Videre er kredittforsikring og politisk risikoavlastning viktig for å kunne gjennomføre investeringer på tvers av landegrensene.

 

Data og analyser fra Berne Union er verdifulle for Eksfins arbeid: Eksfin skal sikre et konkurransedyktig tilbud til norske eksportbedrifter sammenlignet med andre land. Berne Union-møtene gir god innsikt i andre lands eksportfinansieringstilbud og gjør Eksfin i stand til å sikre at det norske eksportfinansieringstilbudet er på linje med andre lands tilbud.

 

Prosjektene som finansieres av Berne Union-medlemmene involverer ofte selskaper og prosjekter som er spesielt kapitalkrevende og hvor den finansielle risikoen er høy. For eksempel gjelder dette fornybar energi og grønn teknologi.

Publisert:

Les mer om: