Annen industri

Nyheter

Finansiering til helseindustrien

Hvis din bedrift skal konkurrere internasjonalt på samme vilkår som dine utenlandske konkurrenter, bør også finansieringen din være like god. Eksfin er en del av det offentlige virkemiddelapparatet og hjelper bedrifter i Norge med finansiering av investeringer og arbeidskapital knyttet til eksport, sammen med bank. Vi har allerede kunder innenfor bl.a. legemidler, kosttilskudd, og utstyr for bevegelseshemmede, men har også gode løsninger for bedrifter innen digital helse (e-helse) omsorg og mestring eller andre deler av helseindustrien. Read More