Eksport

China
Nyheter

Hvordan lykkes med business i Kina

Dette innholdet er publisert før 1 juli 2021 av GIEK eller Eksportkreditt Norge. Kina er verdens største skipsbyggingsnasjon, og de største norske virksomhetene som allerede er etablert i landet, er stort sett innenfor maritim og offshore næring. I tillegg finnes en rekke mindre norske selskaper som leverer nisjeprodukter i sektoren. Det er mange muligheter for norske bedrifter i Kina, i et stort spekter av sektorer. Read More