Energi

Seaway 7 vessel in action during wind farm construction. (Photo Seaway 7)
Nyheter

Stiller to milliarder kroner i garantier når Seaway 7 leverer kabelinstallasjonstjenester til Hai Long havvindpark i Taiwan

Norske Seaway 7 har vunnet kontrakt for kabellinstallasjon ved Hai Long havvindpark i Taiwanstredet. På bakgrunn av de norske eksportleveransene stiller Eksfin to milliarder kroner i lånegarantier. Ren energi Hai Long er et 1,0 gigawatt (GW) havvindprosjekt som utvikles som et joint venture mellom kanadiske Northland Power Inc. og japanske Mitsui & Co.,Ltd.. Når Hai Long er i drift, vil parken være et av de største havvindprosjektene i Taiwan, og gi nok ren energi til å forsyne mer enn én million taiwanske husholdninger.Havvindparken ligger 45-70 kilometer utenfor Changhua-kysten i Taiwanstredet og fikk byggetillatelse i mars 2023. Full kommersiell drift forventes i 2026/2027. Havvindparken vil levere kraft til forhåndsavtalte priser gjennom kraftkjøpsavtaler. Internasjonalt finansieringssamarbeid Havvindprosjekter krever ofte større investeringer enn det eiere og banker kan finansiere alene. Statsgarantiene fra Eksfin har høyeste kredittrating AAA og gjør det lettere for private banker å stille med langsiktige lån.  I denne saken samarbeider Eksfin med en gruppe av aktører som finansierer alle leveransene som kreves for å bygge ut Hai Long havvindpark. Mer enn 15 lokale og internasjonale banker i tillegg til en rekke lands eksportkredittbyråer deltar i prosjektfinansieringen. Eksfin vil runde 30 milliarder kroner i havvindfinansiering Eksfin forventer å runde totalt 30 milliarder kroner i lån og garantier knyttet til norske eksportkontrakter til internasjonale havvindparker i løpet av høsten 2023. Fremover forventer Eksfin fortsatt vekst innen fornybar energi. Utbyggere som ønsker finansiering fra Eksfin må forplikte seg til å velge betydelige leveranser fra Norge. Finansiering av norske leveranser til internasjonale havvindprosjekter er en strategisk prioritering for Eksfin. Jeg er glad for at vi sammen med Seaway 7 har lykkes i å sikre nok en stor eksportkontrakt til internasjonal havvindutbygging som forsterker selskapets markedsposisjon i Taiwan, sier Tone Lunde Bakker, administrerende direktør i Eksfin. Eksfin ønsker gjennom denne transaksjonen å øke norske eksport til Sørøst-Asia inkludert Sør-Korea og Japan. Her er fremtidige viktige markeder innen flytende havvind, hvor Eksfin mener norske selskaper vil ha en sterk posisjon, fortsetter hun. Eksfin yter lån og garantier på markedsmessige betingelser Eksfins tilbud innen langsiktig eksportfinansiering består av lån og garantier til kjøpere av norske eksportvarer og -tjenester. Finansieringen hjelper norske eksportbedrifter til å få nye kontrakter som gir verdiskaping og sysselsetting i Norge. Eksfins eksportfinansieringstilbud inneholder ingen tilskudd eller subsidier. Lån og garantier ytes på de samme markedsmessige betingelser som hos de private bankene og finansinstitusjonene. Eksfin følger et internasjonalt regelverk for eksportkreditter og finansierer sin egen virksomhet gjennom lånerenter, garantipremier og andre inntekter. Virksomheten skal gå i regnskapsmessig balanse på lang sikt. Read More

Ann Christin Andersen_NORWEP
Nyheter

Ann Christin Andersen blir ny CEO i Norwegian Energy Partners

«Jeg er imponert over det fantastiske ekspert-laget i NORWEP og alt de klarer å utrette for små og store energibedrifter i Norge», sier Ann Christin Andersen. Gjennom NORWEP får bedriftene nødvendig innsikt om relevante markeder, enklere tilgang til kunder og samarbeidspartene og nødvendig innsikt i konkrete forretningsmuligheter. Read More

Karbonfangstanlegg fra Aker Carbon Capture installeres i Nederland
Nyheter

Stiller garantier når Aker Carbon Capture leverer karbonfangstanlegg

Nylig kunngjorde Aker Carbon Capture at selskapet skal levere karbonfangstanlegg til to bioenergianlegg for Ørsted i Danmark. Karbonfangstanleggene vil ha samlet designkapasitet på 500.000 tonn CO₂ per år. Dette er de første karbonfangstprosjektene Eksfin garanterer for. Aker Carbon Capture skal levere fem Just Catch-enheter til selskapet. Kontrakten har en forventet… Read More