Nyheter

Nyheter

Eksportfinansiering – hva er mulig, og hva skal til?

Å finansiere nye type prosjekter som for eksempel landbaserte oppdrettsselskap er ikke alltid like enkelt, da det kan være høy finansiell risiko involvert. Eksfin kan da ofte være en institusjon å henvende seg til. Astrid Etinne er senior kundeansvarlig i Eksfin og jobber daglig med bedrifter innen fiskeri og havbruk for å fremme norsk eksport. Hun har fulgt oppdrettsnæringen i flere år, og jobbet på en rekke saker som finansierer selskaper og prosjekter i inn- og utland. Read More

Nyheter

Finansiering til helseindustrien

Hvis din bedrift skal konkurrere internasjonalt på samme vilkår som dine utenlandske konkurrenter, bør også finansieringen din være like god. Eksfin er en del av det offentlige virkemiddelapparatet og hjelper bedrifter i Norge med lånefinansiering av investeringer og arbeidskapital knyttet til eksport. Dette gjør vi gjennom å gi banken din statlig risikoavlastning. Vi har allerede kunder innenfor bl.a. legemidler, kosttilskudd, og utstyr for bevegelseshemmede, og er åpne for bedrifter innen digital helse (e-helse) omsorg og mestring eller andre deler av helseindustrien. Read More

Nyheter

Eksfin utvider finansieringstilbudet til klimavennlige prosjekter

Eksfin har lenge tilbudt lånegarantier til anleggsinvesteringer hos eksportører og deres underleverandører, og nå utvides tilbudet på to måter: Både lån og garanti tilbys, og klimavennlige prosjekter kan få finansiering - selv om eksporten skulle ligge flere år frem i tid. Eksfin er allerede i dialog om grønne prosjekter til en verdi på over 60 milliarder kroner. Read More

Offshore Wind Aker Solutions
Nyheter

Stiller garanti når Aker Solutions skal levere omformerplattform East Anglia THREE

Havvind er et strategisk satsingsområde for Eksfin. Eksfin ønsker å hjelpe flere norske eksportbedrifter med å få et fotfeste i et konkurransepreget internasjonalt havvindmarked. Nylig bisto Eksfin Aker Solutions og deres bank Crédit Agricole Corporate and Investment Bank med statlig garanti for leveringen av en omformerplattform til Storbritannia. Det er sterk konkurranse om å levere til det internasjonale havvindmarkedet og garantier har stor betydning. Read More