Nyheter: Eksport

Nå kan du nominere bedrifter til eksportprisen!

Laerdal Medical vant Eksportprisen
Fra høyre: Håkon Haugli adm. dir. i Innovasjon Norge, Alf-Christian Dybdahl CEO i Laerdal Medical, næringsminister Jan Christian Vestre, Magnus Eikens CCO i Econnect Energy, Miriam Emilie Wennberg CFO i Econnect Energy og Tone Lunde Bakker adm. dir. i Eksfin

Eksportprisen for 2023 vil bli tildelt en norsk eksportbedrift som har lykkes med å bygge verdier i Norge gjennom utenlandske markeder. Prisutdelingen er en del av Eksportkonferansen som arrangeres i Oslo 12. mars 2024. .

Kriterier

I tillegg til årets beste eksportbedrift, deler vi ut prisen til årets nykommer som best svarer til våre kriterier:

  • Bedriften må ha en høy eksportandel
  • Bedriften må vise til verdiskaping i Norge
  • Bedriften må vise til markedsmessig fremgang
  • Bedriften må levere en nyskapende løsning eller et nyskapende produkt
  • Ansvarlig næringsliv i bedriften:

For å motta Eksportprisen fra Eksfin og Innovasjon Norge, må bedriften ha et bevisst forhold til egen bærekraftsrisiko, og etterleve OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Dette innebærer at bedriften følger etiske retningslinjer, og aktivt kartlegger og håndterer risiko knyttet til korrupsjon, menneskerettighetsbrudd, uanstendige arbeidsforhold og negativ miljøpåvirkning.

Nominer her

Tidligere vinnere av Eksportprisen

2022 Laerdal Medical

2021 Ekornes

2020 Borregaard

2019 Cambi Group

2018 Airthings

2017 3B – The fibreglass company

2016 StormGeo

2015 Lerøy Seafood

2014 Jets Vakuum