Nyheter: Energi

Ann Christin Andersen blir ny CEO i Norwegian Energy Partners

Ann Christin Andersen_NORWEP
Foto: Ann Christin Andersen, NORWEP.

«Jeg er imponert over det fantastiske ekspert-laget i NORWEP og alt de klarer å utrette for små og store energibedrifter i Norge», sier Ann Christin Andersen.

Gjennom NORWEP får bedriftene nødvendig innsikt om relevante markeder, enklere tilgang til kunder og samarbeidspartene og nødvendig innsikt i konkrete forretningsmuligheter. Norske energiløsninger bidrar til bærekraftig energi.

Ann Christin Andersen, CEO i NORWEP

«Jeg har i min tidligere karriere hatt god nytte av NORWEP for å nå internasjonale marked og jeg er svært motivert til å bidra til norsk eksport. Jeg gleder meg allerede til International Energy Forum i november der vi samler de viktige aktørene på Ullevål for å forme verdens energi-fremtid», sier hun.

Inngående kjennskap til fornybarsektoren

Andersen har også inngående kjennskap til fornybarsektoren, logistikk og sirkulærøkonomi gjennom vervene som styreleder i Å Energi, Drammen Havn og Quantafuel AS. I tillegg har hun styreverv fra
flere store internasjonale selskap og noen oppstart-selskap f.eks. hydrogenselskapet Gen2Energy.

Disse erfaringene ser styret i NORWEP frem til å få glede av i organisasjonens videre utvikling. NORWEP får nyte godt av Ann Christin Andersens kompetanse i en fase hvor mulighetene er svært gode for internasjonalisering av norsk energiindustri. Ikke minst i overgangen til fornybar teknologi, og til å bidra til regjeringens mål om økt eksport. I følge NORWEP vil den raskt økende interessen for havvind og den norske leverandørindustriens forankring i sterk kompetanse fra offshore-industrien bidra til å skape en industri som kan selge norsk teknologi til den globale havvindindustrien for nærmere 140 milliarder kroner allerede i 2030. Det vil være mer enn 5 ganger den norske industriens salg til havvind internasjonalt i 2021 på 25 milliarder kroner (kilde: NORWEP Global Offshore Wind Annual market report 2023).

«Jeg er svært fornøyd med at en rutinert industrileder med bred energi- og teknologierfaring tar over roret etter Sjur Bratland», sier Liv Runi Syvertsen, konserndirektør i Aibel og styreleder i NORWEP.

«Sjur har gjort en fremragende innsats for å utvikle NORWEP til å gi energibedriftene i Norge den drahjelpen de trenger inn i internasjonale markeder. Nå blir det Ann Christin Andersen som skal ta over stafettpinnen for å bistå i overgangen til fornybar teknologi, og bidra til regjeringens mål om økt eksport» fortsetter Syvertsen.

LO ser spennende fremtidsperspektiver

«LO ser lederskiftet i NORWEP som en trygg veksling», sier Are Tomasgaard, LO-sekretær og en av stifterne av NORWEP. «Organisasjonen får nyte godt av Ann Christin Andersens brede kompetanse i en fase hvor mulighetene for eksport er svært store for leverandørindustrien vår. Vi har samarbeidet godt og ser frem til å fortsette det avgjørende arbeidet for å fremme norsk teknologi», sier Tomasgaard.

Om Norwegian Energy Partners (NORWEP)

Norwegian Energy Partners (NORWEP) er en stiftelse grunnlagt og finansiert av den norske regjeringen og den norske energibransjen, med oppdrag å støtte internasjonaliseringen av norske næringer. I 25 år har NORWEP levert marked- og bransjeinnsikt, forståelse for industri og leverandørkjeder, samt nøkkelkundekontakter for å muliggjøre norske leverandørmøter. NORWEP har som mål å forenkle internasjonaliseringen av energirelaterte virksomheter i Norge, samtidig som de bidrar til å øke konkurransedyktigheten til norske energiaktører. NORWEP skal også bidra til vekst og risikospredning ved at kunnskapen og styrken innad i de ulike energibransjene også videreformidles og utnyttes på tvers av bransjene. Som en ekspertorganisasjon tilbyr NORWEP markedsinnsikt, bidrar til
internasjonale forretningsplaner, åpner dører for internasjonale kunder og beslutningstakere og bidrar til problemløsning. NORWEP bidrar til innsikt i relevante markeder, enklere tilgang til kunder, enklere tilgang til samarbeidspartnere og innsikt om konkrete forretningsmuligheter.

Les mer om: