Nyheter: Energi

Stiller fem milliarder kroner i lånegarantier når Iberdrola kjøper havvindleveranser fra Norge

The funds will be used for the construction and development of the East Anglia THREE offshore wind farm in the UK.
The funds will be used for the construction and development of the East Anglia THREE offshore wind farm in the UK.

Iberdrola er et av verdens største havvindselskaper og bygger ut havvindparken East Anglia Three i Nordsjøen. I forbindelse med norske leveranser til prosjektet garanterer Eksfin for 90 prosent av et lån på 500 millioner euro fra Citi til Iberdrola. Avtalen bringer Eksfins samlede havvindfinansiering opp i 20 milliarder kroner.

Tett samarbeid med ledende internasjonale havvindutbyggere er viktig for utviklingen av den norske havvindklyngen. Transaksjonen er også med på å befeste Eksfins posisjon innen fornybar energi og åpner nye muligheter for norske eksportører.
Tone Lunde Bakker, administrerende direktør i Eksfin.

Kjøper norske havvindleveranser

Iberdrola kjøper transformatorplattform fra Aker Solutions og installasjonstjenester fra Seaway 7. En rekke norske små- og mellomstore bedrifter er underleverandører. I tillegg til innkjøpene til East Anglia THREE kjøper Iberdrola leveranser til selskapets øvrige havvindutbygginger fra andre norske eksportører.

Avtalen er Eksfins første med Iberdrola og styrker utsiktene for betydelige eksportmuligheter for norsk leverandørindustri fremover.

Les mer om hvordan Eksfin kan finansiere kjøp av varer og tjenester fra Norge her.

Eksfin passerer 20 milliarder kroner i havvind

Eksfins rolle er å fremme norsk eksport og grønn omstilling ved å stille statlig finansiering. Med denne avtalen har Eksfin siden 2019 stilt med finansiering / lån og garantier for rundt 20 milliarder kroner til utenlandske kjøpere av norske eksportleveranser til internasjonale havvindparker.

Eksfins lån og garantier ytes på markedsmessige betingelser og i samarbeid med private banker og finansinstitusjoner.

Strategisk partnerskap

Det skjer en sterk vekst i norsk leverandørindustri til fornybarnæringene der havvind er den viktigste driveren. Store havvindutbyggere som Iberdrola inngår i større grad strategiske partnerskap med leverandører for å sikre seg kapasitet fremover. Derfor er det viktig å posisjonere norske selskaper også for fremtidige kontrakter.

Vi er svært fornøyde med å få på plass denne avtalen som posisjonerer norske aktører overfor den verdensledende havvindaktøren.
Tone Lunde Bakker, adm.dir. i Eksfin.

Les pressemeldingen “Iberdrola signs a new 500 million euros guaranteed green loan with Citi and Eksfin” her.

Om Iberdrola

Iberdrola er en av de største aktørene på verdensbasis innen fornybar energi. Iberdrola kontrollerer hele verdikjeden innen havvind fra produksjon, overføring/nettverk, distribusjon og forsyning av kraft. Iberdrola har 41.500 ansatte med hovedvirksomheter i Spania, Storbritannia, USA, Mexico og Brasil. Selskapet leverer strøm til nær 100 millioner enkeltkunder. Iberdrola er børsnotert både i Spania og New York.

Les mer om: