Nyheter: Fornybar energi

Auksjonen for Sørlige Nordsjø II fullført: hva er mulighetene for norske havvind-leverandører?

Bygging av havvind krever mye investeringskapital før kraftsalget og inntektene kommer. Eksfin er en stor og erfaren aktør innen havvind-relatert finansiering internasjonalt, og ser betydelige muligheter for norske leverandører også på norsk sokkel.  

Utbyggingen av norsk havvind er et stort skritt nærmere realitet etter den fullførte auksjonen 20. mars. Ventyr Nordsjø II, eid av belgiske Parkwind og svenske Ingka Group, vil inngå en differansekontrakt med Norge om prisen på kraften.

Med på laget har de norske Norsea Group som leverer havnetjenester, base- og logistikkløsninger. Samarbeidet er et eksempel på hva utbyggingen kan bety for bredden i norsk leverandørindustri. 

Store investeringer og sterk konkurranse

Sørlige Nordsjø II vil øke norsk kraftproduksjon med 1500 MW – og utvide et stort internasjonalt havvindmarked som allerede preges av sterk konkurranse om leveranser av varer, tjenester og teknologi til parkene.

Industrien opplevde riktignok utfordringer i 2023 i form av økte kostnader og forsinkelser, men gjennomførte like fullt nye investeringer for over 800 milliarder kroner.

I et raskt ekspanderende marked – inkludert Sørlige Nordsjø II – hvilke muligheter åpner seg, og hvordan kan Eksfin bidra?

Hjemmemarked og eksportmarked

Norsk havvind-industri eksporterer mest varer og tjenester blant våre fornybarnæringer ifølge tall fra  Menon og Multiconsult.

Leverandørbildet domineres av store hovedleverandører og mange små og mellomstore bedrifter. Særlig for sistnevnte er hjemmemarkedet viktig for å kunne vokse videre som internasjonale aktører, enten de eksporterer direkte eller gjennom de norske eksportørselskapene som vinner store, internasjonale kontrakter.

Norske varer og tjenester til norsk, bunnfast havvind (som Sørlige Nordsjø II) og flytende havvind (som Utsira Nord) kan få samme type finansiering hos Eksfin som leveranser til utlandet.

adm.dir. Tone Lunde Bakker

Norske leverandører har solide markedsposisjoner i dag, med finansiering fra Eksfin:

  1. Kabler. Nexans Norge er en av verdens ledende leverandør av kabler til havvind, og installerer kablene blant annet ved hjelp av egne skip. Eksfin har finansiert Nexans sin kontrakt for levering av kabler utenfor Skottland.
  2. Transformatorplattformer. Aibel og Aker Solutions leverer plattformer med påbygd transformatorstasjoner. Eksfin har finansiert flere slike prosjekter, senest gjennom rammeavtaler med danske Ørsted og spanske Iberdrola.
  3. Installasjon og service. Norge har flere rederier som påtar seg store kontrakter knyttet til transport og installasjon av turbiner, fundamenter og inter-array kabler. Eksfin har finansiert store kontrakter for bl.a. Fred. Olsen Windcarrier og Seaway7.
  4. Verft og verftsleverandører utvikler, bygger og leverer til flere typer havvind-skip. Eksfin har finansiert eksport for over 7 milliarder kroner i næringen, blant annet flere skip for Edda Wind, Van Oord og Nexans.
  5. Innenlandske utstyrs- og tjenesteleveranser. Mekanisk Service Halden har stilt garantier for sine egne leveranser til store norske kunder med risikoavlastning fra Eksfin.  Eksfin kan også bidra med driftsfinansiering til norske SMB-leverandører i verdikjeden. Trondheim-baserte Maritime Robotics ble første kunde til å prøve ut løsningen for arbeidskapital som ble lansert høsten 2023.

Rådgivning og banksamarbeid

I tillegg til finansiering har Eksfin bidratt med kompetanseheving til potensielle leverandører, i samarbeid med de store havvind-aktørene, klyngene og virkemiddelaktørene.

Eksfin stiller lån og garantier sammen med kundenes banker. Eksfin er derfor ikke et alternativ til bankfinansiering – men bidrar i tillegg.

Samme konkurransefortrinn internasjonalt som på norsk sokkel

Eksfin var tidlig ute med finansiering til havvindprosjekter som kjøpte norsk teknologi. Flere store utbyggere i UK, EU og Asia har benyttet Eksfins kjøperfinansiering for å sikre kapital til sine prosjekter. Det samme kan skje på Sørlige Nordsjø II, understreker Eksfin-sjef Tone Lunde Bakker:

  • Norske varer og tjenester til norsk, bunnfast havvind (som Sørlige Nordsjø II) og flytende havvind (som Utsira Nord) kan få samme type finansiering hos Eksfin som leveranser til utlandet.
  • Tilgangen til Eksfins attraktive lån og garantier er et viktig konkurransefortrinn både for våre eksportlokomotiver og hele verdikjeden av innenlandske underleverandører.

Les mer om: