Nyheter: Om Eksfin

GIEK og Eksportkreditt slås sammen – en gledelig nyhet for norske eksportbedrifter!

Dette innholdet er publisert før 1 juli 2021 av GIEK eller Eksportkreditt Norge.

Samarbeid for å hjelpe eksportørene 

Virksomhetene skal overføres til én ny eksportfinansieringsaktør senest 1. juli 2021 og skal bli en etat med eget styre. Sammenslåingen skal også bidra til et mer effektivt system for eksportfinansiering. Opprettelsen forutsetter Stortingets budsjettvedtak. Les regjeringens pressemelding her.

 – Et sammenslått GIEK-Eksportkreditt vil gjøre våre tjenester enda mer brukervennlige og slagkraftige. I en utfordrende økonomisk situasjon nasjonalt og globalt er det særlig viktig å hjelpe eksportørene gjennom et bredt, forenklet og godt tilgjengelig eksportfinansieringstilbud, sier Wenche Nistad, administrerende direktør i GIEK. 

–  GIEK og Eksportkreditts medarbeidere samarbeider allerede tett i en rekke eksportprosjekter de siste årene. Fremover skal vi jobbe enda tettere sammen for å hjelpe bedriftene våre med internasjonalisering og vekst – det gleder vi oss til, fortsetter Nistad.

Virksomheten fortsetter som normalt

De siste årene har GIEK utvidet sin aktivitet betydelig for å hjelpe eksportbedrifter innen havvind, sjømatindustri, grønn skipsfart og prosessindustri. I tillegg forvalter GIEK flere midlertidige ordninger for å avhjelpe situasjonen for bedriftene som følge av COVID 19-situasjonen. Vår virksomhet fortsetter som normalt frem mot den varslede sammenslåingen.

Regjeringens beslutninger et resultat av gjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet og en konkret anbefaling om at en sammenslåing vil gi økt kvalitet, økt effektivitet og gjøre det mer oversiktlig for brukerne.

Her kan du lese GIEK innspill til regjeringens eksporthandlingsplan.