Nyheter: Om Eksfin

GIEK oppfordrer bankene: tiden er inne for å søke avlastning for kredittrisiko på eksport

Dette innholdet er publisert før 1 juli 2021 av GIEK eller Eksportkreditt Norge.

(Artikkelen ble oppdatert sist 31.mars)

GIEK kan avlaste bankers risiko i forbindelse med:

•    Bekreftede remburser (letter of credit), GIEK avlaster risiko som eksportørens bank har på kjøpers bank. 

•    Garantier som gis til kunder av eller leverandører til norske eksportører, på vegne av eksportbedriften i forbindelse med forskuddsbetalinger, ferdigstillelse og «warranties».

Kundecase: Scatec og Nordea

•    Produksjonslån som gis til gjennomføring av konkrete eksportleveranser.

Kundecase:

Aukra Maritime og DNB Molde

Techouse og SEB

•    Langsiktige lån som gis til gjennomføring av eksportrelaterte investeringer i anleggsmidler.

Kundecase:

Yara og Citi

Nærøysund og Sparebank 1 SMN

GIEKs tilbud er til for både store og små bedrifter.

GIEK har også forenklet våre prosedyrer for behandling av søknader om garantiavlastning. 

Forutsetninger for forenklet kredittbeslutning:

  • Debitor/risikopunkt er norskregistrert  
  • Banken har innvilget kreditten (enten forutsatt GIEKs medvirkning eller om banken er beredt til å ta saken alene)
  • GIEKs eksponering mot debitor/risikopunktet er under MNOK 50 inkludert søknaden
  • GIEKs andel er begrenset opp til 50% på pari-passu basis
  • Kredittnotat fra banken er mottatt

GIEKs statsgarantier er nullvektet, noe som medfører at bankene kan redusere sine avsetninger til bufferkapital. GIEK kan også delta dersom banken tidligere har fattet kredittbeslutning, men nå er usikre på om de kan stå ved denne. GIEK har altså ikke som krav å være utløsende for finanseringen. 

GIEK skal være et supplement i situasjoner hvor de private finansieringsaktørene ønsker avlastning. Vi står klare til å ta imot henvendelser både om konkrete behov og generelle spørsmål om hvordan vi kan bidra til finansiering av næringslivet gjennom Korona-krisen, sier administrerende direktør Wenche Nistad.

Se lenker nedenfor til andre nyttige sider på giek.no. 

GIEK for bank

Lenke til FAQ – ofte stilte spørsmål

GIEKs garantier

Referanser og kundecase

Våre ansatte