Nyheter: Maritim

Eksfin øker risikodekning for byggelån til verftsnæringen

National Endurance fra Ulstein ble bygget med finansiering fra Eksfin. Foto: Ulstein Group Daniel Osnes

Norske verft får økt støtte fra staten i det Eksfin hever grensen for dekning av risiko til 75 prosent for finansiering av skipsbygging i Norge. Målet er å få flere oppdrag til norske verft, fra både norske og utenlandske rederier. Utvidelsen innføres som følge av Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett.

Bidrar til bedre tilgang på byggelån for verftene

Gjennom garantiordningen for byggelån til skip, fartøy og innretninger til havs gir Eksfin risikoavlastning til banker, og bidrar til at norske verft, offshoreverksteder og lignende får bedre tilgang på byggelån.

Når Eksfin kan ta en større andel av kredittrisikoen, betyr dette at det kan bli enklere å realisere nye kontrakter for skipsverftene. Dette er positivt for en næring som opplever sterk internasjonal konkurranse om nye kontrakter.


Skipsverftene er sentrale for innovasjon i den maritime næringen og representerer en møteplass for design- og tjenesteleverandører, maritime utstyrsleverandører og rederier. Denne endringen bidrar derfor til å styrke hele den maritime leverandørindustrien i Norge, sier Tone Lunde Bakker, adm.dir. i Eksfin.

En byggelånsgaranti sikrer bankene tilbakebetaling av lån som blir utstedt til norske verft i forbindelse med verftets finansiering av nye skip, eller norske produsenter av havinstallasjoner som for eksempel vindmøllefundamenter.

Eksfin kan avlaste kredittrisiko for banker som tilbyr byggelån til eller stiller forskuddsgaranti for norske skipsverft. Det stilles ikke krav til eksport. Dekningssats fra Eksfin for byggelånsordningen er fra 1. juli 2023 økt fra maksimalt 50 til 75 prosent.

Fortsatt vil det være slik at Eksfin må vurdere kredittrisikoen ved garantistillelsen som akseptabel. Kjøper må dokumentere tilfredsstillende langtidsfinansiering og forskuddsbetalingen fra rederiet skal være tilfredsstillende, normalt minst 20%.