Nyheter: Miljøteknologi

Med finansiering fra Eksfin og DNB bygger Hydrovolt et av Europas største anlegg for batteriresirkulering

Fredrikstad-baserte Hydrovolt skal resirkulere batterier tilsvarende volumet fra hele den utgående norske elbilparken hvert år frem mot 2030. Usikker tilgang på råvarer i fremtiden, og voksende etterspørsel etter energilagring, gjør resirkulering av batterier viktig. Hydrovolt skal oppskalere produksjonsanlegget med ny investeringsfinansiering på 63 millioner kroner gjennom DNB og Eksfin.

Øker kapasitet til å resirkulere batteriene fra alle utgående norske elbiler

Det norske selskapet Hydrovolt, med base i Fredrikstad, utvider sin kapasitet for resirkulering av elbil -og industrielle batterier. Selskapet forventer økt behov for gjenvinning av bilbatterier som følge av krav til sirkulærøkonomi, geopolitisk usikkerhet knyttet til tilgang på råmaterialer og økende grad av el-transport.

Finansieringen fra DNB og Eksfin gjør det mulig å utvikle en mer sirkulær tilnærming i batteriverdikjeden, der vår løsning vil kunne spille en nøkkelrolle i energiomstillingen. Utvidelsen av kapasitet og kompetanse gjør det også mulig å bruke vår industrielle erfaring til etablering i andre viktige markeder, sier Erik Magelssen, finansdirektør i Hydrovolt.

Finansiering fra DNB og Eksfin støtter en konkurransedyktig batterinæring

Eksfin finansierer selskaper som bidrar til norsk eksport sammen med deres banker. Nye grønne verdikjeder er høyt prioritert i Eksfins strategi. DNB har vært arrangør av finansieringen til Hydrovolt:

–Når eksportbedrifter skal vokse til å bli konkurransedyktige internasjonalt kreves mye kapital. Her kan Eksfin bistå sammen med bankene. Garantien vi stiller overfor DNB er i tråd med Eksfins strategiske satsning om å bygge en ny grønn industri i Norge, uttaler Bodil Sannes-Vardenær, Eksfin.

– Finanseringen av Hydrovolt er et godt eksempel på hvordan DNB med garanti fra Eksfin tilrettelegger for bærekraftig omstilling i norsk eksportindustri, sier Marie Tveit, seniorrådgiver i seksjonen Eksportfinansiering i DNB.

Trine Loe, divisjonsdirektør for Future & Tech i DNB sier videre:

–Vi har tro på at slike løsninger blir svært viktige for utviklingen av en sirkulærindustri og kan skape nye eksportindustrier for Norge.

Gjenbruk av metaller sparer kostnader og miljø

I batteriene som benyttes i elbiler i dag finner vi blant annet metallene litium, magnesium, nikkel og kobolt. Å gjenvinne disse fra eksisterende produkter sparer miljøet for store utslipp og industrien for store summer. Hydrovolt har 65 ansatte og ser på muligheten for å etablere anlegg i Europa, slik at selskapet sikrer tilgang til brukte elbilbatterier fra elbilveksten i andre europeiske land. Norge ligger foran andre land i andel elbiler og tilhørende infrastruktur. Dette gir et fortrinn for aktører som Hydrovolt.

– Etter videreutvikling av vårt norske anlegg for batteriresirkulering vil Hydrovolt kunne resirkulere batterier tilsvarende 25 000 elbilbatterier per år. Vi er veldig stolte av kompetansen vi bygger, avslutter Magelssen.

Les mer om: