Nyheter: Om Eksfin

Møtte strenge betalingsforpliktelser med produksjonslånsgaranti – vant kontrakt på Johan Castberg

Dette innholdet er publisert før 1 juli 2021 av GIEK eller Eksportkreditt Norge.

Selskapet leverer høyteknologiske energibesparende systemer, såkalte waste heat recovery units (WHRU), for gjenvinning av overskuddsvarme og for vannbehandling. Systemene inngår i en større leveranse til Equinors FPSOer (Floating Production, Storage and Offloading) på Johan Castberg-feltet i Barentshavet. 

Det var i forbindelse med forhandlinger med Baker Hughes-konsernet, at det Stavanger-baserte selskapet og SEB-banken så mulighetene i GIEK-løsningen. Teknologibedriften ble den første kunden til å ta i bruk produksjonslånsgarantien.

Produksjonslånsgaranti for å møte strenge betalingsforpliktelser

Garantien skal bidra til å dekke en eksportørs kortsiktige behov for arbeidskapital knyttet til en kontraktspesifikk leveranse til internasjonale kunder. 

–    Vi opplever stadig mer krevende betalingsbetingelser knyttet til nye kontrakter. Spesielt gjør dette seg gjeldende for kontrakter som inngås med større internasjonale selskaper. Uten denne løsningen ville vi ikke ha kunne signert denne kontrakten, sier CEO Svein Helge Pettersen i Techouse. – Det var således helt avgjørende for Techouse å få på plass en finansieringsløsning med GIEK. 

Garantien fra GIEK dekker halvparten av et lån fra SEB for bruk i produksjonstiden, og medfører et erstatningsansvar for GIEK opptil 12,5 millioner kroner. Geir Moen, Head of Energy Coverage i SEB i Norge og kundeansvarlig for Techouse, anser løsningen særlig aktuell for norske SMB’er. – Vi ser for oss at det er mindre selskaper med eksport til store selskaper og som blir presset på betalingsbetingelser, som dermed er de som vil ha størst nytte av denne type arbeidskapital finansiering.

Samarbeid mellom bedrift, bank og GIEK styrker norske bedrifters konkurransekraft 

– Et slikt produksjonslån garantert av GIEK øker konkurransekraften til Techouse i markeder internasjonalt og mot finansielt sterke konkurrenter, sier Pettersen. – SEB har støttet og kjørt denne prosessen sammen med oss og GIEK, basert på de utfordringene vi presenterte vi hadde med å møte kravene til betalingsbetingelser på dette prosjektet. 

Kan bidra til grønt skifte både gjennom finansiering til SMB og konsern

Techouse er et godt eksempel på rekkevidden GIEK har i norsk næringsliv. Kundeansvarlig i GIEK, Odd Solheim synes det er veldig hyggelig å kunne bidra overfor SMB’er som Techouse. – Vi tror produksjonslånsgarantien vil være et nyttig verktøy som kan hjelpe flere norske eksportører til å vinne kontrakter.  

Bedrifter av alle størrelser kan dra nytte av denne finansieringsløsningen for arbeidskapital, forutsatt at finansieringsbehovet oppstår i forbindelse med en kontraktfestet leveranse til eksport. Les mer her om Produksjonslånsgaranti