Nyheter: Om Eksfin

Ny statlig garanti for eksportører

Dette innholdet er publisert før 1 juli 2021 av GIEK eller Eksportkreditt Norge.

Foto: NFD

Omstilling og tilbud til et bredt spekter av næringer

Långivergaranti for eksportrelaterte investeringer i Norge passer for langsiktige investeringer innen alle typer næringer. 

Norge trenger nye eksportkontrakter i mange næringer i årene som kommer. Bedriftene trenger å investere i ny teknologi, maskiner og utstyr. Statlige garantier for banklån kan være viktige for å finansiere disse investeringene, sier næringsminister Monica Mæland. Staten bidrar allerede i dag med eksportrelatert finansiering. Den nye garantien møter nye behov som har oppstått, sier hun.

Internasjonaliseringsgaranti

GIEK kan stille garanti til en bank som finansierer en bedrifts investeringer i Norge. Investeringen må direkte eller indirekte føre til eksport.

Dette kan igjen medføre at banker kan strekke seg lenger ovenfor sine kunder.

GIEK garanterer for lån som gis til investeringer av anleggsmidler i Norge. Garantien er ment å bidra til omstilling av fastlandsindustrien. Produksjons- og prosessanlegg til olje- og gassindustri, eiendomsutvikling og rene infrastrukturprosjekter faller utenfor.

Les pressemelding fra NFD.

Les mer om garantien.

Les saken i E24.