Nyheter: Om Eksfin

Eksfin utvider finansieringstilbudet til klimavennlige prosjekter

Fra venstre: Avd. dir. Ivar Rekve, adm.dir. Tone Lunde Bakker, næringsminister Jan Christan Vestre og avd. dir. Olav Einar Rygg. Foto: Kathrine Friis Schjetne

Eksfin har lenge tilbudt lånegarantier til anleggsinvesteringer hos eksportører og deres underleverandører, og nå utvides tilbudet på to måter: Både lån og garanti tilbys, og klimavennlige prosjekter kan få finansiering – selv om eksporten skulle ligge flere år frem i tid. Eksfin er allerede i dialog om grønne prosjekter til en verdi på over 60 milliarder kroner.

Letter på eksportkrav for grønne investeringer

Bakgrunnen for utvidelsen er regjeringens målsetting om økt fastlandseksport. Grønne industriprosjekter er vanskeligere å finansiere enn andre prosjekter; det kreves store investeringer, risikoen er høyere enn i mer kjente industrier, og investorene må vente på inntektene i flere år. Et samarbeid mellom privat og statlig kapital kan være nødvendig.


Vil gjøre Norge mer attraktivt for investorer

Målsettingen er å stimulere til flere eksportrettede investeringer fra både norske og internasjonale aktører, og samtidig bidra til brede og lønnsomme verdikjeder. Skal Norge lykkes med grønn omstilling må næringsliv, stat, private banker og investorer samarbeide.

Eksfin er i dag i dialog om grønne prosjekter til en verdi på over 60 milliarder kroner, og ser derfor et potensiale for en sterk økning i finansieringsbehovet.

Tone Lunde Bakker Foto: Rasmus Kongsøre

Jeg er veldig glad for at vi nå kan tilby en mer fleksibel finansieringsløsning sier adm.dir. Tone Lunde Bakker. Mange av de grønne prosjektene Eksfin er i dialog med er i milliardklassen, og det kreves betydelig finansiell kapasitet til å løfte disse. I tillegg kreves spesialkompetanse i internasjonal finansiering. Vi har lyttet til næringslivet som har manglet kapasitet til å løfte de store investeringene som Norge trenger, og nå leverer vi, sier hun.

Trigger investeringer i hele landet

Eksfin har til nå stilt lånegarantier til eksportrettede anleggsinvesteringer i Norge for mer enn 6 milliarder kroner: Fiskeri- og havbruk i Trøndelag, Nordland, Troms- og Finnmark er den største bransjegrupperingen. Også bedrifter fra samtlige vestlandsfylker innen teknologi og møbelproduksjon, samt helseindustri i Innlandet har investert i nye eller utvidet eksisterende fabrikkanlegg med Eksfin-garantier. Finansieringene er gjort sammen med norske og internasjonale banker, og spesielt de norske sparebankene har benyttet tilbudet fra Eksfin til det beste for kundene.

Industrien er godt fornøyd med et mer fleksibelt tilbud.

Knut E. Sunde, direktør i bransje- og industripolitisk avdeling i Norsk Industri

Statlige finansieringsordninger gjør norsk eksport mer konkurransedyktig. Den utvidede investeringsfinansieringen fra Eksfin kan utløse viktige, klimavennlige industriprosjekter og er noe eksportbedriftene kommer til å benytte seg av, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk industri.

Gjødselprodusenten Yara var tilbake i 2018 den første til å investere stort i et mer miljøvennlig anlegg på Herøya i Porsgrunn ved hjelp av Eksfin. Nå håper næringsminister Jan-Christian Vestre å se flere grønne industrisatsninger.

Vi ønsker å stille opp sammen med næringslivet for å få til denne nødvendige omstillingen av norsk industri. Derfor er det gledelig at Eksfins tilbud nå utvides, sier han.

Se regjeringens pressemeldinger vedr. havvind

Regjeringen går videre i sin satsing på havvind (6. desember 2022)

Havvind blir Norges neste eksporteventyr (1. desember 2022)