Nyheter: Energi

Utvikling i Norges energinæringer: Statusrapport 2019

Dette innholdet er publisert før 1 juli 2021 av GIEK eller Eksportkreditt Norge.

I løpet av 2019 opplevde den norskbaserte fornybarnæringen en omsetningsvekst på nesten 30 prosent. For leverandørindustrien til olje og gass resulterte 2019 i en omsetningsvekst på 16 prosent.

Fornybarnæringen omsatte for totalt 45,1 milliarder kroner, Leverandørindustrien til olje og gass for 397 milliarder kroner.

Det kommer frem i to rapporter som tar for seg Norges energinæringer. Rapporten om fornybarbæringen er bestilt av Eksportkreditt, NORWEP og Olje- og energidepartementet, og utarbeidet av Multiconsult. Rapporten om leverandørindustrien til olje og gass er laget av Rystad Energy på oppdrag fra Olje- og energidepartementet.

– Disse rapportene bekrefter at norske energibedrifter fortsetter å være konkurransedyktige på det globale markedet. Det er særlig gledelig at vi ser en positiv vekst for fornybarsiden, særlig havvind, med vekst på 50 prosent i internasjonal omsetning. Det er også godt å se at norsk leverandørindustri for olje og gass har styrket sin posisjon etter flere krevende år. Dette bidrar til å sikre arbeidsplasser og skape mer i Norge. Det blir likevel spennende å se hvordan koronapandemien vil påvirke denne utviklingen til neste år, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Under lanseringen der rapportene ble presentert, holdt både statsråden og Storbritannias ambassadør til Norge, Richard Wood innlegg. Deretter fulgte en debatt om energinæringene og fremtidsutsiktene mellom de to og Sjur Bratland, administrerende direktør i NORWEP.

SE RAPPORTPRESENTASJONENE, INNLEGGENE OG DEBATTEN HER: 

 

Lenker til de to rapportene ligger lenger ned i saken

Sterk vekst i vindkraft

Den norskbaserte fornybarnæringen økte sin totale omsetning fra 35,2 milliarder kroner i 2018 til 45,1 milliarder kroner i 2019, altså nærmere 30 prosent. Den nasjonale omsetningen, dvs. omsetning fra salg til kunder i Norge, økte også med nesten 30 prosent, fra 20,5 milliarder kroner i 2028 til 25,9 milliarder kroner i 2019.

Fornybarnæringen inkluderer følgende sektorer: landbasert vindkraft, vannkraft, havvind, solenergi og bioenergi. Totalt var rundt 14 500 årsverk tilknyttet fornybarnæringen i 2019.

Landbasert vindkraft hadde sterkest vekst (både prosentvis og i absolutte tall) med en total omsetning på 14,2 milliarder kroner. Landbasert vindkraft overtok dermed topplasseringen og var den største sektoren i fornybarbransjen i 2019. Den sterke veksten i landbasert vindkraft var drevet av utstyrsleveranser knyttet til høy prosjektutbyggingsaktivitet i 2019.

Mens vannkraft endte med en omsetning på 11,3 milliarder kroner, vokste havvind seg innpå og havnet rett bak, med en omsetning på 11,1 milliarder kroner. Det bemerkes at internasjonal omsetning for havbasert vindkraft er rekordhøyt og har økt med 50 prosent siden 2018. Solenergi omsatte for 6,3 milliarder kroner, bioenergi for 2,2 milliarder kroner.

SE RAPPORTEN OM FORNYBARNÆRINGEN HER

Norsk leverandørindustri med styrket posisjon

Etter flere år preget av lav oljepris, kostnadskutt og fallende investeringer endte norsk leverandørindustri til olje og gass med en total omsetning på 397 milliarder kroner i 2019, opp 16 prosent fra året før.

Av dette utgjorde internasjonal omsetning 120 milliarder kroner, en økning på 18 prosent fra året før. Cirka 10 prosentpoeng av kan tilskrives reell omsetningsøkning internasjonalt, resten av omsetningsveksten kommer av svekket kronekurs.

Det globale offshoremarkedet hadde en økning på kun 4 prosent, så norske leverandører har styrket sin posisjon gjennom 2019. Men sammenlignet med toppåret i 2014 er den internasjonale omsetningen til norske leverandører likevel cirka 40 prosent lavere.

– Det gledelig å se at den internasjonale omsetningen til den norske offshorenæringen utviklet seg positivt i 2019, med 50 prosent og 18 prosent vekst i leveranser til henholdsvis havvind- og olje & gass-prosjekter. At industrien har utvidet markedsposisjonene i begge markeder viser norsk offshorenærings konkurranseevne både i bestående og nyere industrigrener, sier Sjur Bratland, administrerende direktør i NORWEP.

– Interessen for fornybar energi tiltar, både i Norge og ellers i verden. Det er positivt at denne næringen opplever vekst, men utviklingen må gå enda raskere. Eksport av utstyr, teknologi og tjenester innen fornybarnæringen var på 10 milliarder kroner i 2019. Total norsk eksport var 1 300 milliarder kroner. Fornybar utgjør altså fortsatt under én prosent av norsk eksport. Norsk eksport har mistet store markedsandeler globalt, og fremover vil olje- og gassproduksjonen falle. Vi trenger sterkere vekst i mange næringer, inkludert fornybar. Dette vil kreve ekstraordinær innsats og satsning, sier Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt.

SE RAPPORTEN OM LEVERANDØRINDUSTRIEN HER