Page

Årsrapportering

Eksfin ønsker å være åpen om sine transaksjoner og deres tilhørende muligheter, risikoer og konsekvenser for miljø og samfunn.

Utdrag fra Eksfins årsrapportering på bærekraft og ansvarlig virksomhet vil inkluderes på denne siden. Den første Eksfin årsrapporten vil ferdigstilles mars 2022.

  • Kapitlene om bærekraft og antikorrupsjon m.m. i GIEKs årsrapport for 2020 kan du finne her.
  • Kapitlene om bærekraft og antikorrupsjon m.m. i Eksportkreditts årsrapport for 2020 kan du finne her.