Page

Utstedte garantier og utbetalte lån

Eksfin tilstreber transparens og åpenhet knyttet til transaksjoner hvor vi bidrar med finansiering i form av garantier og/eller lån.

Informasjonen tilknyttet transaksjonene inkluderer eksportør, bransjetilhørighet, produkt og beløp, samt evnt. garantimottaker, låntaker, prosjektland og klassifisering av transaksjonens risikokategori i forhold til miljø og sosiale forhold. Vi publiserer også informasjon om innkomne søknader, utestående garantier, utlånstall og ordrereserve.