Pages

Hjelp med garantier

Eksfin kan i samarbeid med banken sikre ditt behov for økt likviditet i produksjonsfasen, og sikre at din bedrift kan oppfylle de krav om garantier som stilles i kontrakten.

Hva kan vi tilby?

Vi i Eksfin kan avlaste risiko når banken stiller garantier knyttet til en eksportrelatert kontrakt. Slike garantier er ofte en forutsetning for å få en kontrakt, og som sikrer motparten mot tap. Garantiene brukes ofte til formål som sikrer:

  • likviditet i produksjonsfasen
  • at delleveranser blir gjennomført
  • at totalleveranse blir gjennomført
  • garantiperioden etter levering  

Hvilke krav stiller vi?

Eksfin kan vurdere alle typer garantier som banken er villige til å stille, så lenge de knyttes til direkte eller indirekte eksport. Dette inkluderer også underleverandører til en eksportkontrakt. Spør oss gjerne så hjelper vi deg.

Hvordan fungerer det i praksis?

Bedriftens bank tar kontakt med Eksfin for å diskutere risikoavlastning. Har bedriften et løpende behov for slike garantier kan banken søke om en ramme for garantier hos Eksfin. Da slipper banken å søke om en ny garanti hver gang de trenger det.

Garantier fra Eksfin stilles på like vilkår som banken når det gjelder sikkerheter og pris. Risikoen deles normalt 50/50 mellom bank og Eksfin. Det er viktig at Eksfin kobles på tidlig i prosessen for å unngå forsinkelser når garantiene skal utstedes.

Har du spørsmål?

Vi hører gjerne fra deg om du ønsker mer informasjon om hvem vi er og hvordan Eksfin jobber. Fyll ut skjema så tar vi kontakt med deg så fort som mulig.

E-postkampanje Kontragaranti

Har du spørsmål om kontragarantier?

Eksfins finansieringsløsninger er tilgjengelige for eksportører, deres utenlandske kjøpere, bedrifter med eksportrelaterte inntekter, og norske banker. Våre rådgivere bistår gjerne med mer informasjon om hvordan du kan gå frem.