Ledergruppen

Ledelsen har ansvaret for den daglige driften i Eksfin

Administrerende direktør

Tone Lunde Bakker

Bakgrunn

Tone Lunde Bakker er administrerende direktør i Eksportfinansiering Norge (Eksfin) fra 1. august 2021. Eksfin er den norske stats eksportfinansieringsinstitusjon (ECA) med NOK 100 milliarder i sin garantiportefølje og NOK 50 milliarder i låneporteføljen innen energi, sjømat, shipping og andre industrier. Eksfin rådgir også Nærings- og fiskeridepartementet i eksportfinansiering og handelssaker.

Tone Lunde Bakker har tidligere hatt flere lederstillinger i store nordiske banker, sist som administrerende direktør i Swedbank Norway. Før dette arbeidet hun 18 år i Danske Bank Norway, de siste tre åene som Country Manager.

Med sin ekspertise innen nordisk bank- og industriverden, er Tone Lunde Bakker spesielt interessert og engasjert i grønn finansiering og mulighetene dette gir for norske og nordiske selskaper. Hun deltar jevnlig med offentlige taler og kommentarer.

Tone Lunde Bakker har en dobbel bachelor-grad i Finance and International Business fra Arizona State University og er Authorized Financial Analyst (AFA) utdannet fra Norges Handelshøyskole.

Tone Lunde Bakker har hatt flere styreroller, bl.a. i Eksportfinans AS og i Krogsveen AS. I dag leder hun valgkomiteen og bedriftsforsamlingen i Equinor og er nestleder i Norsk-Svensk Handelskammers styre.

Olav Einar Rygg

Olav Einar Rygg

Avdelingsdirektør
Storkunde

Ivar Rekve

Ivar Rekve

Avdelingsdirektør
SMB

Elizabeth Lee Marinelli

Elizabeth Lee Marinelli

Avdelingsdirektør
Risikostyring og analyse

Ståle Torgersbråten

Ståle Torgersbråten

Avdelingsdirektør
Juridisk

Elin Carinder

Elin Carinder

Avdelingsdirektør
Økonomi og IT

Tobias Hvinden

Tobias Hvinden

Avdelingsdirektør
Virksomhetssyring

Anne May Brauther

Avdelingsdirektør
HR

Allon Groth

Allon Groth

Avdelingsdirektør
Kommunikasjon og markedsføring