Nyheter

Tone Lunde Bakker
Nyheter

Tone Lunde Bakker skal lede Eksportfinansiering Norge

Tone Lunde Bakker har fått jobben som administrerende direktør i Eksportfinansiering Norge, som etableres 1. juli 2021. Vi gratulerer med denne viktige stillingen for å styrke norsk eksport og ønsker henne velkommen! Eksportfinansiering Norge får en leder med god innsikt i eksportbedrifters behov for finansiering, solid kredittforståelse og mange års… Read More

Nyheter

Klar for å elektrifisere Skottland og New York

Kabelleggingsfartøyet Nexans Aurora er levert fra Ulstein Verft og er klar for å gjøre verden grønnere. Fartøyet, som er finansiert med lån og garanti fra Eksportkreditt og GIEK, skal legge høyspent sjøkabler utenfor kysten av Skottland og New York. Det vil bidra til at millioner av husholdninger får ren kraft fra vindmøller til havs helt hjem. Read More

Nyheter

Ny statlig garantiordning for pakkereisearrangører

Innen 23. juni kan banker og forsikringsselskaper søke om statlig avlastning av garantier som de stiller til Reisegarantifondet på vegne av små og mellomstore pakkereisearrangører. Den nye ordningen forvaltes av GIEK frem til 1. juli og deretter av det nyopprettede Eksportfinansiering Norge (Eksfin). Read More