Internasjonaliseringsgaranti

Trenger bedriften å investere hjemme i Norge for å oppskalere? Eksfin kan stille garanti til en bank som finansierer en bedrifts investeringer i anleggsmidler i Norge.

Eksfin har som følge av COVID19-situasjonen mulighet til å øke dekningsgraden fra 50 % til 75 %.

Om produktet

Investeringer i kapasitetsøkende anleggsmidler

Eksfin garanterer for lån til investeringer i anleggsmidler i Norge. Investeringen må direkte eller indirekte føre til eksport. Garantien er ment å bidra til omstilling av fastlandsindustrien, slik at prosessanlegg til olje- og gassindustri, eiendomsutvikling og rene infrastrukturprosjekter faller utenfor. 

Bedriftens bank søker 

Det er bedriftens bankforbindelse som sender inn søknad til Eksfin om internasjonaliseringsgaranti. Oppsøk derfor din bankforbindelse om garantien er aktuell for din virksomhet.

Vilkår

Markedsmessige vilkår

Investeringen skal føre til omsetning som direkte eller indirekte er eksportrelatert. Minimum 50 prosent av den resulterende omsetningen skal være fra eksport.

Garantien gis på markedsmessige vilkår, og Eksfin deler risikoen med bank på like vilkår.

  • Maksimal løpetid er normalt inntil 8,5 år, men varierer med sektor.
  • Eksfins garanti dekker normalt opptil 50 prosent av bankens/finansinstitusjonens risiko, men som korona-tiltak kan denne økes til 75 prosent.
Hva koster garantien?

Eksfin krever premie for garantien, som er lik bankens risikopremie og på like vilkår. I enkelte typer finansiering tilkommer også andre kostnader.

Hvordan søke?

Start prosessen med å be banken fylle ut søknadsskjema.

Ønsker du å forberede deg på søknadsprosessen? Her har vi samlet generelle vilkår og retningslinjer knyttet til søknadsprosessen.

Vi har også samlet informasjon om vårt ansvar knyttet til bærekraft. Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft i Eksfin.