Kjøperfinansiering

Eksfin kan tilby langsiktig lån til gunstige betingelser og med lange løpetider.

Om produktet

Langsiktig kjøperfinansiering fra Eksfin er tilgjengelig for:

 • internasjonale kjøpere av norske kapitalvarer og tjenester
 • norske kjøpere av skip bygd ved norske verft eller i utlandet med norsk skipsutstyr
 • utenlandske datterselskap av norske eksportører

Hvilke låneprodukter kan tilbys kjøpere

Eksfin kan tilby langsiktig lån til gunstige betingelser og med lange løpetider. Lån fra Eksfin, har en løpetid på minst to år og gis i samarbeid med en kommersiell bank eller tilsvarende finansinstitusjon. Vi kan enten tilby lån hvor Eksfin tar kredittrisikoen på kjøper, stille garanti for lån fra en annen långiver eller tilby lån hvor en norsk eller utenlandsk bank, eller tilsvarende institusjon garanterer for lånet.

Eksfin må motta søknad om finansiering før eksportkontrakter signeres, derfor bør eksportøren eller kjøperen ta kontakt med oss tidlig for å diskutere hvordan vi kan hjelpe med finansiering av en potensiell kontrakt.

 1. For eksportører

  Et tilbud om langsiktig finansiering kan være avgjørende for å vinne en kontrakt. Norske eksportører kan sende inn en uforpliktende søknad på vegne av en potensiell kunde og få et brev som bekrefter at en potensiell kontrakt kan kvalifisere for eksportfinansiering.

  I tillegg til finansiering basert på kjøp kan Eksfin også tilby finansiering av kapitalvarer produsert av norsk eksportør, basert på utleie  til kunder i utlandet. I tillegg kan det søkes om kjøperfinansiering hvis det skal etableres egen virksomhet i utlandet basert på bruk av norsk utstyr eller norsk innovasjon.

 2. Kjøpere

  Søker du finansiering for å investere i norske kapitalvarer eller tjenester? Eksfin kan tilby langsiktig lån eller garantier med lange løpetider og attraktive betingelser. Velg mellom en fast eller flytende rente for lånet. Eksfin tilbyr finansiering enten på grunnlag av enkeltkontrakter eller basert på den totale verdien av norske leveranser til et skip eller prosjekt.

  Se mer info om rentealternativer.

 3. Banker og finansinstitusjoner

  Eksfin ønsker å samarbeide med kommersielle banker, utviklingsbanker og andre finansinstitusjoner. Eksfin samarbeider også hyppig med andre eksportkredittinstitusjoner. For transaksjoner i Norge avlaster Eksfin først og fremst bankenes kredittrisiko ved å stille garantier i forbindelse med lån eller bankgarantier, men kan også være långiver ved finansiering av skip.

  For internasjonal kjøperfinansiering har Eksfin en stor grad av fleksibilitet og kan tilby både lån, lån hvor en bank eller finansinstitusjon garanterer for lånet (funding) eller garanti overfor andre långivere. Eksfin garantier har en AAA-rating og er svært attraktive for mange banker. I de fleste internasjonale transaksjonene gir Eksfin lån direkte til Kjøper (låntaker), men lån kan også gis som «on-lending» via kommersielle banker eller utviklingsbanker.

Kontakt oss

Vi hjelper deg med å realisere dine prosjekter

Planlegger du en ny båt for bruk i Norge? Ønsker du å også bygge båten ved et norsk verft?