Rembursgaranti

Sikrer pengeoverføringen mellom kjøpers og eksportørs bank. Avlaster banken og indirekte eksportøren.

Om produktet

Rembursgaranti

Eksfin kan garantere for bekreftede remburser (letter of credit) utstedt i forbindelse med eksport av norske varer og tjenester. Eksfins garanti overfor banken gjelder for en del av beløpet (kontragaranti).

 • Sikkert betalingsmiddel
 • Mulighet for å styre leveransetiden
 • Unngå forskuddsbetaling
 • Selgeren kan starte produksjon
 • Vilkårene for betaling kan variere
 • Gunstigere handelsutbytte i visse markeder
 • Banken garanterer kjøperens betalingsevne
 • Enhetlige regler gjennom Det Internasjonale Handelskammer (ICC)

Hva dekker garantien?

 • Eksfin garanterer for den risikoen eksportørens bank har på kjøpers bank ved eksport.
 • Eksfins garanti dekker en andel av det tapet banken måtte lide som følge av at rembursbeløpet/det garanterte beløp ikke blir betalt av kjøpers bank på forfallsdatoen.

Garantien kan dekke inntil 50 prosent av bankens risiko.

I remburstransaksjoner befatter bankene seg med dokumenter og ikke med varer. Dersom de tilhørende varer ikke tilfredsstiller importørens krav med hensyn til kvalitet etc., må importør ta dette opp med eksportøren direkte.

Hva koster garantien?

Eksfin krever premie for garantien, som er lik bankens risikopremie og på like vilkår.

Premien fastsettes ut fra nedbetalingstid og påvirkes av:

 • Kjøpers kredittverdighet: Eksfin vurderer kundens kredittverdighet dvs.  sannsynligheten for at kunden betaler.
 • Politiske forhold i kjøpers land: Eksfin vurderer hvor stor risikoen er for at det kan oppstå politisk urolighet i utenlandsk kjøpers land. 

Hvordan søke?

Send oss din søknad per mail. En ny digital løsning vil snart være på plass. Har du spørsmål, ta kontakt med en av våre rådgivere.