Investeringsfinansiering

Investeringsfinansiering gjør det mulig for din bedrift å investere i eksportrettet virksomhet i Norge. Skal du investere i anleggsmidler, kan vi i Eksfin bistå med lån og/eller risikoavlastning. Dette gjelder også for klimavennlige investeringer med eksportpotensial.

Om produktet

Lån og risikoavlastning

Eksfin tilbyr finansiering av eksportrelaterte investeringer og klimavennlige prosjekter med eksportpotensial. Gjennom markedslån og garantier til eksportrelaterte investeringer som anlegg og teknolog, har vi muligheten til å gi større fleksibilitet mellom lån og garantier. Eksfin deler risiko med kommersiell bank, og speiler alltid bankens vilkår og betingelser. Det er bedriftens bank som sender inn søknad til Eksfin om investeringsfinansiering.

Investeringsfinansiering passer også for selskap med eksportambisjoner, men som ikke allerede er etablert eksportør.  

Underleverandører som er en del av verdikjeden for en slik investering, kan også være aktuelle for denne type finansieringsløsning.

Produktet erstatter det som tidligere er kjent som «internasjonaliseringsgaranti».

  1. Finansiering av eksportrelaterte investeringer

    Skal du investere for å øke eksportomsetningen kan vi tilby lån og risikoavlastning. For etablerte eksportører kan Eksfin tilby lån og garantier i forbindelse med investeringer i anleggsmidler Norge. Investeringen må direkte eller indirekte føre til eksport.

    Vi kan enten tilby lån hvor Eksfin tar risikoen sammen med bank, eller stille garanti for lån fra en annen långiver. Eksfin kan ta inntil 50% risiko på lånet, og stiller på samme vilkår som bankene. Løsningen passer for langsiktige investeringer i alle typer næringer som ønsker å vokse internasjonalt.

    Minimum 50% av omsetningen, eller den eksportrelaterte investeringen må gå til eksport.

  2. Finansiering av klimavennlige investeringer med eksportpotensial

    Eksfin kan yte lån og/eller garanti for klimavennlige investeringer med eksportpotensial. Dette innebærer at bedriften har en produksjon eller produserer løsninger som bidrar til å redusere klimagassutslipp, og som medfører til eksport i løpet av 5-10 år.

Vilkår

Nyttig informasjon

Eksfin deler risiko med kommersiell bank og speiler alltid bankenes vilkår og betingelser.

Hva menes med eksportpotensial?

Minimum årlig eksportandel på 30% av total omsetning, eller omsetning som et resultat av investeringer innenfor 5-10 år.

Hva er klimavennlige investeringer?

Investeringen skal være i tråd med prinsippene i EUs taksonomi, med vekt på miljømål 1. Prosjekter som faller utenfor EU taksonomien må kvalifisere som «grønt» basert på Eksfin sin policy for kategorisering av grønne transaksjoner.

Hva koster finansieringen?

Både prising av lån og garantier fastsettes ut fra kredittrisikoen i den enkelte sak i samarbeid med banken. Vi legger vekt på gjeldsbetjeningsevne, sikkerheter, kjøpers forretningsmodell og økonomiske stilling generelt.

Hvordan søke?

Det er bedriftens bank som sender inn søknad til Eksfin. Oppsøk derfor din bankforbindelse om investeringsfinansiering er aktuelt for din virksomhet.

Hvilke næringer kan få denne finansieringen?

Investeringsfinansering er åpen for alle eksportnæringer. Eksporten kan la vente på seg dersom investeringen er klimavennlig ihht prinsippene i EU-taksonomien med vekt på miljømål 1 (begrensning av klimaendringer).

Inspirasjon

Eksempler på investeringer

Vi har laget noen eksempler på type investeringer som vil være relevant for vårt tilbud om investeringsfinansiering.

Ombygging av fabrikk

Bedrift X har behov for å bygge om sin fabrikk i Norge for å kunne utnytte fordelene av en ny teknologi. På fabrikken produseres produkter som bedriften eksporterer til eksisterende kunde i utlandet. Ved å investere i sitt anlegg i Norge vil bedriften kunne produsere produkter gjennom hele året, og dermed øke sin eksport.

Løsning:
Lån fra bank A, hvor Eksfin garanterer for 50%

Investering i pilotprosjekt

Bedrift Y ønsker å investere i et piloteringsprosjekt i Norge før det rulles ut internasjonalt. Prosjektets formål er å utvikle ny teknologi som skal eksporteres til industrielle bedrifter som produserer løsninger for å nå klimamålene. Eksempler kan være teknologi til selvgående lastebiler eller løsninger til «klimasmarte» havner.

Løsning:
Lån fra bank A, hvor Eksfin garanterer for 50%, i tillegg til lån fra Eksfin hvor bank A garanterer for 70%.

Eksportambisjoner

Bedrift Z har bygget en ny fabrikk for å produsere ulike sluttprodukter som kan selges til utenlandske produksjonsselskaper. Bedriften har satt i gang produksjonen, og har som målsetning å eksportere over 50% av sitt sluttprodukt.

Løsning:
Førleveringslån fra bank A, hvor Eksfin garanterer for 30%. Langsiktig finansiering fra bank A, hvor Eksfin garanterer for 50%.

Kontakt oss

Vi hjelper deg med å realisere dine prosjekter

Er du usikker på hvilken finansiering som passer din bedrift? Ta kontakt med en av våre rådgivere så hjelper vi deg.