Prosjekter: Annen industri

Fra Innlandet til utlandet – med GIEK som garantist

Eidskog og Elverum kommune i Innlandet har mer til felles enn mye skog og nærhet til svenskegrensen. Her finner vi to industribedrifter som viser at fabrikker i Innlandet har alle forutsetninger for å drive høyteknologisk eksport.

Illustrasjon: “The Plus” Vestre

Fakta:

Kunde: Vestre AS

Produkt: Fabrikken “The Plus”

Garanti: 148 millioner fra Eksfin

Lån: DNB

Et stort pluss – også for miljøet

I Eidskog kommune, nærmere bestemt ved Magnor er møbelprodusenten Vestre i full gang med byggingen av sin helt spesielle fabrikk – «The Plus», noe som vil føre med seg opptil 70 nye arbeidsplasser og verdiskapning i Kongsvinger-regionen.

«The Plus» er den største investeringen i norsk møbelindustri på flere tiår. Eiernes ambisjon er å vise at det ikke trenger å være en motsetning mellom arbeidsplasser og miljø.

Vestre eksporterer utemøbler i skandinavisk design for parker og offentlige rom, og finnes både på Times Square i New York og i en rekke amerikanske og europeiske storbyer. Fra høsten 2021 skal de produseres på fabrikken “The Plus” på Magnor i Innlandet.

– Vestre skal bevise at designdrevet ferdigvareindustri kan være en av motorene i omstillingen av norsk økonomi. «The Plus» skal bidra til å bygge bro mellom industrien og unge mennesker, som er utålmodige og som vil se konkret handling for å løse klimakrisen og ta vare på naturen, sier daglig leder Jan Christian Vestre.

Vestre eksporterer mer enn 60 prosent av produksjonen sin: til Skandinavia, Europa og USA. Møblene representerer skandinavisk design, kvalitet og bærekraft. 

I fabrikkbygget «The Plus» blir miljøhensyn viktigere enn noen gang før: anlegget skal redusere klimagassutslipp med minst 55 prosent målt mot tilsvarende nye industribygg, og redusere energibehovet med 90 prosent. Transporten mellom den nye fabrikken på Magnor og søsterfabrikken i svenske Torsby vil skje med helelektriske Tesla lastebiler, og 1.200 solcellepaneler på taket vil produsere mer enn 250.000 kWh i året.

Hvilken rolle Eksfin spilte da Vestre trengte finansiering for å legge sin nye fabrikk til Magnor, kommer vi straks tilbake til. 

Først skal vi 120 kilometer lenger nord – og fortsatt befinner vi oss i Innlandet fylke.

Legemiddeleksport krever store investeringer

I skogkanten ved Elverum produseres det nemlig også for eksport til utlandet. På samme måte som hos møbelprodusenten Vestre er høy kvalitet et helt avgjørende konkurransefortrinn for legemiddelselskapet Curida, som selger sine produkter til mer enn 80 land. Kvalitet koster penger, og bedriften må investere betydelig for å få nye eksportkontrakter.

Curida ble den aller første legemiddelprodusenten som tok i bruk garantier fra Eksfin for å øke sin kapitaltilgang. Med 20 millioner kroner i statsgarantier kunne Curida-sjef Leif Rune Skymoen løse et problem som er en evig hodepine for legemiddelbedrifter: De langdryge prosessene. 

For legemiddelprodusenten Curida ble to garantier benyttet for å sikre nødvendig arbeidskapital og til å kjøpe inn produksjonsutstyr. 

Det går nemlig lang tid fra en legemiddelbedrift vinner en kontrakt til de kan levere produkter og tjene penger, og mellomtiden må bedriften skaffe betydelig arbeids- og investeringskapital. Bankene vil helst minimere slik risiko, og foretrekker kunder hvor investeringene gir raskere resultater i form av inntekter.

Derfor ble løsningen for Curida to typer garanti fra Eksfin, en produksjonslånsgaranti for å sikre nødvendig arbeidskapital, og en internasjonaliseringsgaranti for å kjøpe inn produksjonsutstyr. Tjue millioner kroner i garantier fra Eksfin ble dermed utløsende for at DNB kunne utbetale nye lån til Curida. Produksjonen kan dermed økes til femdobbelte i den ansatteide Elverumsbedriften.

Tilbake til Magnor

Tilbake i Eidskog ble første spadetak for den nye fabrikken tatt allerede 25. september i fjor, og byggingen pågår for fullt slik at «The Plus» skal stå ferdig i oktober i år. 

Og hva slags møbler produserer Vestre? Jo, lekre utemøbler i skandinavisk design for parker og offentlige rom. Du kan finne dem både på Times Square i New York og i en rekke amerikanske og europeiske storbyer. 

For at «verdens kuleste møbelfabrikk» med en anslått pris på 300 millioner kroner skulle bli mulig, stiller Eksfin med 148 millioner kroner i garantier, som i neste omgang bidrar til lånekapital fra Danske Bank til bygging og produksjonsutstyr. Det blir en fabrikk som alle kan ha glede av:

–Mesteparten av fabrikken er tilgjengelig for besøkende, og fra taket og gjennom vinduene er det mulig for alle å følge med på produksjonen. Vårt mål er å bygge verdens mest åpne og transparente fabrikk, og på den måten skape økt interesse for industri, teknologi og bærekraftig produksjon, forteller Jan Christian Vestre til industriklyngen 7sterke.

Curida og Vestre gir læring for Eksfin

Mens Eksfins garantier tidligere i hovedsak har vært brukt av større aktører innen olje og gass, sjømat samt skipsbygging, er det klare budskapet til bedriftsledere i små og mellomstore bedrifter at tilbudet fra Eksfin gjelder alle som bidrar til eksport, uansett næring. Også underleverandører til eksportbedriftene kan skaffe kapital ved hjelp av Eksfin. 

Les mer om: