Prosjekter: Annen industri

Oskar Pedersen vant milliardkontrakt med Forsvaret i Norden

Da Kristiansand-bedriften Oskar Pedersen AS med syv ansatte vant en ny kontrakt på fire milliarder kroner var en kredittramme stilt av Eksfin i samarbeid med DNB avgjørende for å levere under kontrakten.

Oscar Pedersen ustilling
Utstilling av uniformer fra Oskar Pedersen under DALO Industry Day messen i København. Foto: Oskar Pedersen

Fakta:

Bedrift: Oskar Pedersen

FinansieringKredittramme stilt av Eksfin i samarbeid med DNB.

Bedriften har spesialisert seg på operasjonelt utstyr og bekledning til forsvarsindustrien. Gjennom mange år har de bygget opp en unik kompetanse og et nært samarbeid med underleverandører for å kunne skreddersy optimale produkter og løsninger.

Skibåsen 35D, 4636 Kristiansand, Norge

Kontrakten på fire milliarder kroner gjelder leveranse av uniformer til soldater i Finland, Sverige, Danmark og Norge. For å sikre nødvendig kvalitet i alle deler av prosjektet har Oskar Pedersen inngått et strategisk samarbeid med fem øvrige bedrifter: Aclima AS, Woolpower AB , W.L. Gore and Associates, Siamidis S.A og Layers AS.

Eksfin var i denne saken avgjørende for at DNB støttet Oskar Pedersen og samtidig sikret bedriften en betydelig eksportmulighet.

Tomm O. Pedersen, daglig leder, og Jan Oddvar Andersen (CFO)

Storkontrakt med Forsvaret

Det er behov for et felles fleksibelt stridsuniformsystem i Norden som møter de operasjonelle kravene til et moderne forsvar. Dette skal den Kristiansandsbaserte bedriften levere. Det er høye tekniske krav og uniformene skal kunne fungere optimalt i alt fra ekstreme vinterforhold til jungel og ørkenlandskap.

All produksjon vil foregå i Europa, gjennom styring i arbeidsgrupper som sikrer verdikjeden. Gruppene er dannet med aktørene Oskar Pedersen samarbeider med og representanter fra forsvaret i de fire nordiske landene.

Den 97 år gamle bedriften eies av Tomm Oskar Pedersen som er tredje generasjonen i virksomheten og daglig leder. Selskapet har over tid spesialisert seg på operasjonelt utstyr og bekledning til forsvarsindustrien. Gjennom mange år har bedriften bygget opp sterk kompetanse og et nært samarbeid med underleverandører for å kunne skreddersy optimale produkter og løsninger.

Daglig leder Tomm Oskar Pedersen med uniformene som var med i anbudskonkurransen

Eksfin bidrar til skalering og internasjonalisering

Små- og mellomstore bedrifter er et sentralt satsingsområde for Eksfin. Vi ser en større etterspørsel etter risikoavlastning for norske bedrifter som har produksjon i utlandet. Slik risikoavlastning er ofte avgjørende for at norske små- og mellomstore bedrifter kan oppskalere sin virksomhet. Produksjonen i utlandet gjør at bedriften først må importere for så å selge varer til utlandet. I Oskar Pedersens tilfelle ble kredittrammen fra Eksfin og DNB avgjørende for at bedriften kan levere under en kontrakt av denne størrelsen. Eksfin avlaster her DNB på finansiering som sikrer leveransen og oppgjør fra produsent til kjøper.

Ettersom Norge er et høykostland med liten grad av tekstilproduksjon er det for mange norske eksportbedrifter aktuelt å importere underleveranser fra utlandet. Her står eksportbedriften for planlegging, ledelse og design, men varene produseres i utlandet for så å eksporteres fra den norske bedriften.

For norske bedrifter som har produksjon i utlandet kan remburser være til stor hjelp. Finansieringsproduktet remburs sikrer leveransen for både kjøper og selger. Det norske selskapet får løst sitt likviditetsbehov og produsent og kjøper sikres en trygg leveranse og oppgjør. Fremover håper vi å kunne hjelpe flere bedrifter i lignende situasjoner.

Tone Lunde Bakker, administrerende direktør i Eksfin

Samarbeidet med Eksfin er viktig for DNB slik at vi kan bistå våre eksportkunder med gode finansieringsløsninger.

Anders Grevstad, divisjonsdirektør for Transaction Banking & Project Finance i DNB