Dette innholdet er publisert før 1 juli 2021 av GIEK eller Eksportkreditt Norge.

Prosjekter: Annen industri

Norsk selskap bak livsviktig nødhjelpsmat

–  Garantien og lån fra Eksfin, har vært med på å muliggjøre investeringen i Sør-Afrika. Dette opprettholder vår internasjonale konkurransekraft, og bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål nummer to, nemlig målet om å utrydde sult, sier administrerende direktør Geir-Arne Åsnes i GC Rieber Compact.

VIKTIG FABRIKK: Fabrikken i Sør-Afrika produserer nødhjelpsprodukter til de mest sårbare gruppene som rammes av ekstrem sult. (Foto: Illustrasjon/Unsplash og GC Rieber Compact)

Fakta:

Kunde: GC Rieber Compact

Produkt: Nødhjelpsprodukter

GC Rieber Compact leverer årlig 150 millioner nødhjelpsmåltider, noe som tilsvarer 400 000 måltider daglig. Selskapets hovedkvarter og norske produksjonsfabrikk ligger utenfor Bergen. I tillegg har selskapet datterselskap i India, Kenya og Sør-Afrika.

–  Garanti og lån fra Eksfin, har vært med på å muliggjøre investeringen i Sør-Afrika. Dette opprettholder vår internasjonale konkurransekraft, og bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål nummer to, nemlig målet om å utrydde sult, sier administrerende direktør Geir-Arne Åsnes i GC Rieber Compact.

Norske GC Rieber Compacts nødhjelpsprodukt BP-5 har blitt brukt i katastrofeområder verden over siden 1956. Selskapet lager produkter til behandling og forebygging av underernæring, inkludert ready-to-use therapeutic food (RUTF) og ready-to-use supplementary food (RUSF). Blant kundene er Leger Uten Grenser, Røde Kors, FNs matvareprogram og UNICEF.

GC Rieber Compact leverer årlig 150 millioner nødhjelpsmåltider, noe som tilsvarer 400 000 måltider daglig. Selskapets hovedkvarter og norske produksjonsfabrikk ligger utenfor Bergen. I tillegg har selskapet datterselskap i India, Kenya og Sør-Afrika.

Lån og garanti fra Eksfin bidrar til finansiering av nytt produksjonsutstyr ved fabrikken i Sør-Afrika. Leveransen fra det norske morselskapet er prosjektledelse og design av en pakkemaskin produsert i Tyskland.

Nødhjelp til de minste

I Sør-Afrika produseres terapeutisk ernæringsrik mat til akutt underernærte barn. Det peanøttbaserte produktet er et spesialisert produkt som gis til barn som lider av ekstrem underernæring. Fabrikken i Sør-Afrika ble åpnet i 2014. God tilgang på råvarer, en sterk økonomi, god infrastruktur og nærhet til nødhjelpsområder gjør plasseringen strategisk viktig.

I 2017 ble det anslått at dette gjelder 17 millioner barn verden over, og etterspørselen etter spesialisert terapeutisk ernæring til denne gruppen har dessverre økt betydelig siden da. Det forventes at etterspørselen vil øke med 10 prosent årlig frem mot 2024.

Ny eksportrettet etat

Fra 1. juli 2021 ble Eksportkreditt og GIEK slått sammen til den nye etaten Eksportfinansiering Norge, som skal være en pådriver for norsk verdiskapende eksport. Formålet med sammenslåingen er å effektivisere eksportfinansieringssystemet, og gjøre tilbudet enklere å bruke for næringslivet.

Les mer om: