Prosjekter: Fiskeri og havbruk

I sommer ble skipet Selvåg Senior levert til fiskerikonsernet Sørheim Holding i Nordland. Fartøyet er designet av Skipsteknisk AS i Ålesund og bygget på Cemre Shipyard i Tyrkia. Nye Selvåg Senior er en av de første båtene i sitt slag som kombinerer LNG- gass og batteridrift. Mer miljøvennlige løsninger gir både reduserte utslipp av klimagasser og mer energieffektiv drift.

Det miljøvennlige fiskefartøyet Selvåg Senior

Sørheim Holding

Sørheim Holding AS er et fiskerikonsern og en hjørnesteinsbedrift for lokalsamfunnet på Halsa i Meløy kommune i Nordland.

Nye Selvåg Senior erstatter eksisterende fartøy bygget i 1999 og skal drive ringnot og pelagisk trålfiske etter lodde, sild, makrell, kolmule og vassild.

Hamnbogveien 16, 8178 Halsa, Norge

Hamnbogveien 16, 8178 Halsa, Norge

Samarbeid mellom offentlig og privat kapital

Flere aktører har vært med på å finansiere det miljøvennlige fartøyet: Eksfin har bidratt med et gunstig fastrentelån på 150 millioner kroner under DNBs lånefasilitet på total 210 millioner kroner. Innovasjon Norge i Nordland har stilt med lån på 155 millioner kroner. Prosjektet har også mottatt støtte fra Enova og Nox-fondet.

Hele 35 norske leverandører har bidratt med ulike leveranser i byggeprosessen til en samlet norsk kontraktsverdi på 150 millioner kroner.

Jeg vil gjerne gratulere Egil Sørheim og rederiet med det moderne fartøyet. For Eksfin er det viktig å bidra med finansiering til prosjekter som stimulerer til utviklingen av grønn maritim teknologi og innovative løsninger.
Marie Sørli, seksjonsleder Fiskeri og havbruk i Eksfin.

Reduksjon av klimagassutslippene i den norske fiskeflåten har høyt fokus hos DNB. Som hovedbankforbindelse for Selvåg Senior / Sørheim Holding AS har det vært en glede å samarbeide med Eksfin og Innovasjon Norge for finansieringen av dette klimavennlige fartøyet. Vi ønsker Selvåg Senior til lykke med fiskeriene.
Sten Finvåg , kundeansvarlig i DNB

Setter ny standard for miljøvennlig drift i fiskeflåten

Fiskerinæringen står for om lag 2,7 prosent av de samlede norske klimagassutslippene. Den største andelen av dette kommer fra fiskeflåten. I Miljødirektoratets Klimakur 2030 legges det opp til å redusere utslipp av klimagasser fra fiskerinæringen med 50 prosent de neste 10 årene. Sørheim Holding har tatt dette på alvor, og miljømålene har vært viktige i utformingen av nye Selvåg Senior.

Fiskerinæringen er viktig både for Nordland og Norge og Innovasjon Norge er glad for å kunne støtte dette prosjektet. Her har vi et rederi som tør tenke nytt og innovativt og tar ansvar for en grønn omstilling i fiskeflåten. Slike aktører heier vi på!
Regiondirektør i Nordland, Monica Ahyee i Innovasjon Norge.

Les mer om skipsfinansiering fra Eksfin her.

Les mer om: