Db Journey satser mot verdensmarkedet med arbeidskapitalgaranti fra Eksfin

Db Journey er kjent for sine prisvinnende sekker, bagger og kofferter. For å hjelpe Db Journey med å vokse videre internasjonalt, fra en eksportandel som allerede er på 60 prosent, har Eksfin og Nordea sammen bidratt med arbeidskapitalfinansiering.

Db Journey satser mot verdensmarkedet
Db Journey satser mot verdensmarkedet.

Db Journey

Om Db Journey: Selskapet designer, produserer og markedsfører ryggsekker, kofferter, bærevesker og tilbehør for urbane mennesker som liker friluftsliv og reiser. Hovedkontoret i Oslo, Norge hvor 60 personer er sysselsatt.

Finansieringen: Eksfin avlaster Nordea med 50% på finansieringsrammer for remburser og arbeidskapital.

Produkt: Eksfin tilbyr arbeidskapitalgaranti til banker for å styrke kapitaltilgangen for spesielt små- og mellomstore bedrifter.

Mølleparken 2, 0459 Oslo, Norge

Mølleparken 2, 0459 Oslo, Norge

Pastoor de Kroonstraat 12, 5211 SP ‘s-Hertogenbosch, Nederland

Sterk norsk merkevare

Db Journey utvikler og produserer sekker og bager til ski, snowboard og surfebrett som har blitt nærmest ikoniske i Skandinavia. 

Selskapet ble stiftet av freeski-legenden Jon Olsson og ingeniøren Truls Brataas som utviklet idéen til den første bagen i 2009. De hadde et felles engasjement for ekstremsport, produktdesign og entreprenørskap, og hadde begge opplevd de samme problemene med å reise med sportsutstyr. 

Etter to år med produktutvikling, bistand fra NTNU, norske syersker og fabrikkbesøk i utlandet, ble skibagen «The Douchebag» – drittsekken, på godt norsk, lansert 1. januar 2012. 

Douchebags’ popularitet skjøt for alvor fart da Jon Olsson begynte å reklamere for sekkene på YouTube. Siden den gang har sekkene og utstyret blitt solgt i en rekke sportsforretninger i Europa og Nord-Amerika, og i dag selges flesteparten av selskapets produkter utenfor Skandinavia. 

Finansiering fra Nordea og Eksfin

Bagasjeutstyret er utviklet og designet i Norge hvor Db Journey har hovedkontor. Selve produksjonen skjer hovedsakelig i Vietnam. Siden produksjonen startet for 10 år siden har selskapet hatt en vekst på nesten 60 prosent årlig. Db Journey har derfor et betydelig arbeidskapitalbehov på grunn av selskapets sterke vekst. Nordea hjelper Db Journey med arbeidskapitalfinansiering, samtidig som Nordea får avlastning fra Eksfin for 50% av lånerammen, som er tilpasset selskapets drift. Selskapets driftsmessige utfordring har først og fremst vært å kunne plassere høye nok innkjøpsordrer til lagerføring som behøves for å møte den tiltagende etterspørselen i markedet. Produktene Nordea bistår selskapet med fordeler seg hovedsakelig på kassekreditt, letter of credit (L/C) og factoring.

I tillegg til å ha et internasjonalt brand og produkter som er godt tilpasset det globale markedet, krever skaleringsfasen selskapet er inne i en betydelig arbeidskapital. Garantien Eksfin stiller til Nordea er viktig for å sikre oss nok arbeidskapital som gjør det mulig for oss å fortsette å vokse og inngå nye kontrakter internasjonalt, sier Eric Bascle, CEO i Db Journey.

Vokser raskt

Til tross for at idéen opprinnelig var et nisjeprodukt ment for å frakte ski, så sees sekkene nå på ryggen til både skoleelever og kontoransatte. 

I dag selger selskapet online til over 30 ulike land og omsetningen i 2022 var på 258 millioner kroner. Eksportandelen er økende og utgjør i dag rundt 60 prosent av salget. Hjemmemarkedet i Norge står i dag for 40 prosent av omsetningen, mens USA, Tyskland og Sverige følger som de nest største markedene. 

I tillegg har veksten vært solid i Japan og Sør-Korea, og interessen for merkevaren er i ferd med å ta seg opp i Kina. Selskapet utarbeidet i 2022 en femårsplan for ekspansjon til resten av verden, men på grunn av sterk salgsøkning så langt i 2023 er planen allerede revidert fra 2024 og videre. 

Små- og mellomstore bedrifter er en viktig strategisk prioritering for Eksfin. Vi er glade for å kunne bistå både banken og selskapet med nødvendig arbeidskapitalfinansiering. Det er imponerende at norske Db Journey vokser videre internasjonalt i en bransje preget av sterk internasjonal konkurranse, sier Ivar Rekve, avdelingsdirektør for små- og mellomstore bedrifter i Eksfin.

Db Journey er et spennende selskap som vi har stor tro på, med en imponerende vekst og et sterkt momentum. Samtidig kommer en slik type vekst ofte med en viss risiko. Det er derfor i både kundens og kreditors interesse å håndtere en slik risiko på riktig måte. Ved å få med Eksfin har vi hatt muligheten til å tilby kredittstørrelser som er tilpasset fremtiden og Db Journey sine ambisjoner. Samarbeidet har vært avgjørende for å få til dette, sier Thea Marie Hewitt, Relationship Manager i Nordea.


.