Prosjekter: Energi

Eksfin og SR Bank hjelper droneselskap til å satse i Europa

Droneselskapets vekst er et eksempel på omstilling innen industri og næringsliv i Rogaland- men også omstilling innen private og statlige finanstjenester.

Fakta:

Kunde: Nordic Unmanned

Produkt: Droner

Garanti: Eksfin

Statlig-privat finansiering til eksport

Lånet på 5 millioner euro utbetales av banken, mens den statlige finansieringsetaten Eksfin er garantist for en del av lånet.

– Det er gøy å se at det er i Rogaland, der vi har stilt mange garantier til kunder innenfor olje og gassbransjen, at vi nå ser nye næringer med teknologikompetanse komme opp og stå og bli viktig eksportnæringer for Norge, sier Odd Solheim som er ansvarlig for transaksjonen i Eksfin.

– Dette er en internasjonaliseringsgaranti hvor Eksfin er med på å finansiere anleggsinvesteringer i Norge som fører til eksport. Tradisjonelt har Eksfin finansiert kjøper av norsk eksport i utlandet. Denne garantien treffer mange bedrifter bedre enn hva vi tradisjonelt har gjort. Særlig gjelder dette bedrifter som eksporterer tjenester, konsumvarer og industrielle råvarer, sier Solheim.

Et tett samarbeid mellom banken og staten gjør at banken kan låne ut til flere eksportører. Andre land har tilsvarende ordninger for å hjelpe sine egne eksportører, så det er viktig at norske selskaper og banker utnytter tilbudet som finnes i Norge.

– Nordic Unmanned har industriekspertise som er helt i front. Det er et selskap i rask vekst, og vi setter pris på å kunne bidra på finansieringssiden. Ved hjelp av denne ordningen kan Nordic Unmanned få konkurransedyktig finansieringsbetingelser som gjør at de kan drive mer lønnsomt enn om de ikke hadde fått Eksfin til å garantere for lånet, sier syndikeringsansvarlig i SpareBank 1 SR-Bank, Christian Storeide Thue i Oslo.

Sammen med kundeansvarlig for Nordic Unmanned, Joachim Aarstad som jobber i SpareBank 1 SR-Bank sin BM Storkunder Industri & Teknologiavdeling i Stavanger, har han samarbeidet med Eksfin om låneavtalen.

Finansieringen ble først omtalt i E24/Stavanger Aftenblad.

Les mer om: