Prosjekter: Energi

Norske Nexans leverer kabler til skotsk havvindprosjekt med garantier fra Eksfin

Britiske Seagreen Wind Energy Ltd. som eies av fornybar energi-giganten SSE skal utvikle en bunnfast havvindpark utenfor den skotske kysten med en kapasitet på 1140 Megawatt.

Illustrasjon: Kabelleggingsfartøyet Nexans Aurora som er under bygging ved Ulstein Verft.

Fakta:

Kunde: Nexans Norway

Produkt: Kabler til skotsk havvindpark

Garanti fra Eksfin: omlag 1,6 milliarder kroner

114 turbiner skal installeres 27-80 kilometer utenfor kysten ved Dundee. Konstruksjonsfasen starter i andre kvartal 2020, mens havvindparken skal stå klar i august 2022 og forsyne rundt én million husholdninger med strøm. Havvind dekker i dag rundt ni prosent av Storbritannias elektrisitetskonsum og forventes å stige til 30 prosent i 2030.

Nexans Norway AS leverer havvindkabler

Nexans har kontrakt for design, engineering, produksjon og installasjon av høyspent transmisjonskabler til havs og til lands. Eksfins garantidekning utgjør rundt 1,6 milliarder kroner. Danmarks Eksportkredit EKF deltar også i finansieringen av vindparken sammen med Eksfin og en syndikat av internasjonale banker. Installasjonen skal etter planen foretas av Nexans’ sitt nye kabelleggingsfartøy Nexans Aurora som er under bygging ved Ulstein Verft og som Eksfin også er med å finansiere.

– Eksfin har bidratt finansielt til utvikling av flere av prosjektene vi har levert kabler til. Bidragene har vært et viktig premiss for realiseringen og en god støtte til oss som eksportør av norsk kompetanse og teknologi på verdensmarkedet, sier administrerende direktør Ragnhild Katteland i Nexans Norway AS.

Havvind-garantier siste halvår for fire milliarder kroner

Det siste halvåret har Eksfin bidratt til havvindfinansiering for rundt fire milliarder kroner. Det dreier seg om leveranser fra Aibel, Fred Olsen Windcarriers og nå også Nexans Norway. Dette er norske leverandører som har lykkes med å etablere seg i det internasjonale havvindmarkedet. Havvindmarkedet er et raskt voksende marked som byr på store muligheter for norske leverandører fremover: Ifølge Norwegian Energy Partners kan norske leverandører mangedoble sine leveranser til 50 milliarder kroner innen 2030. Eksfin vil gjennom sine ordninger bidra til at norske eksportører lykkes.

Publisert 08. juni 2020

Les mer om: