Prosjekter: Energi

Stiller garanti når Aker Solutions satser på havvind

Eksfin stiller garanti når Aker Solutions leverer omformerplattform til Vattenfalls havvindpark i Storbritannia.

Foto: Vattenfall

Garanterer for Aker Solutions’ leveranse

Eksfins maksimale garantibeløp tilsvarer her cirka 380 millioner kroner.
Banken Crédit Agricole CIB har søkt Eksfin om finansiell risikoavlastning. Garantiene for Aker Solutions’ leveranse stilles av Crédit Agricole CIB mens Eksfin er med og bærer 50 prosent av risikoen.

Ferdigstillelsesgaranti sikrer motparten mot tap dersom den norske eksportøren ikke overholder avtalte forpliktelser i henhold til inngått kontrakt. Forskuddsgaranti sikrer kjøperen mot tap i tilfeller der det blir utbetalt en større forskuddsbetaling og eksportleveransen blir forsinket eller uteblir. Garantiene gjør begge parter, både kjøper og leverandør i stand til å gjennomføre kontrakten.

Eksfin ønsker å hjelpe flere norske eksportbedrifter med å få et fotfeste i et konkurransepreget internasjonalt havvindmarked. Nylig bisto Eksfin Aker Solutions og deres bank Crédit Agricole Corporate and Investment Bank med statlige garantier for leveringen av en omformerplattform til Norfolk Boreas havvindpark utenfor kysten av England. Denne havvindparken bygges ut av svenske Vattenfall. Det er sterk konkurranse om å levere til det internasjonale havvindmarkedet og garantier har stor betydning.

Ståldelen av plattformen bygges ved Damen Magnolia verftet i Romania og plattformen vil bli utrustet på Aker Solutions sitt verft på Stord.

Aker Solutions på full fart inn i det internasjonale havvindmarkedet

Aker Solutions er en erfaren leverandør til olje- og gassindustrien som nå utvikler seg i en «grønnere» retning og leverer komplette installasjoner og tjenester til den raskt voksende internasjonale havvindindustrien. I mangel av norske havvindparker å levere til er det viktig å lykkes internasjonalt. Selskapet har sammen med Siemens Energy Global GmbH & Co KG og Siemens Energy Limited vunnet en kontrakt for leveranse av en fullt utstyrt omformerplattform og en landbasert omformerstasjon til havvindparken Norfolk Boreas utenfor kysten av Storbritannia. Aker Solutions leverer selve plattformen, design, prosjektering og engineering.

Garantier er svært viktig i det europeiske havvindmarkedet

Eksfins garantier bidrar til å utvide bankenes risikokapasitet, slik at bankene kan yte mer til sine kunder. Aker Solutions sin kontrakt krever at det stilles en ferdigstillelsesgaranti og en forskuddsgaranti fra bank som sikrer kjøperen mot tap dersom Aker Solutions ikke leverer i henhold til inngått kontrakt. Eksfins maksimale garantibeløp tilsvarer her cirka 380 millioner kroner. Det er banken Crédit Agricole CIB som har søkt Eksfin om finansiell risikoavlastning. Garantiene for Aker Solutions’ leveranse stilles av Crédit Agricole CIB mens Eksfin er med og bærer 50 prosent av risikoen.

Vi ser at ferdigstillelses- og forskuddsgarantier ofte er vesentlige for at norske eksportører vinner kontrakter innen havvindindustrien, hvor prosjektene går over mange år. Fremover håper jeg flere banker, bedrifter og underleverandører bruker mulighetene Eksfin gir for finansiell ryggdekning og rådgivning, sier Tone Lunde Bakker, adm. dir. i Eksfin.