Dette innholdet er publisert før 1 juli 2021 av GIEK eller Eksportkreditt Norge.

Parisavtalen har som mål at verden skal være klimanøytral en gang mellom 2050 og 2100. Det innebærer også at byer skal være klimanøytrale.

Smarte byer, bærekraftige byer, økobyer – alle disse definisjonene handler om å utvikle teknologier og systemer som skaper lavutslipps- eller til og med klimanøytrale byer. Satsingen er allerede i gang mange steder. For eksempel skal København bli klimanøytral innen 2025. Oslo innen 2030. Stockholm innen 2040, og Vancouver skal få all energi fra fornybare kilder innen 2050.

– Den globale satsingen på smarte, bærekraftige byer som vi kommer til å se i tiårene fremover gir store muligheter. Norge er et høyteknologisk land, og norske bedrifter tilbyr allerede i dag utstyr og tjenester i verdensklasse. Disse kan bidra til å gjøre byer verden over grønnere, sier Vilde Grønn Larsen, som er kundeansvarlig Energi & Industri i Eksportkreditt.

Her er eksempler på varer eller tjenester som er attraktive i dette voksende markedet:

 • Bærekraftige byggematerialer
 • Arkitekt- og ingeniørtjenester
 • Avfallshåndtering og resirkuleringsteknologi
 • «Waste-to-energy»-anlegg
 • IKT-løsninger
 • Anlegg for fornybar energi, f.eks. off-grid solenergi
 • Vannrenseanlegg
 • Agriteknologi for urban matproduksjon
 • Helseteknologi
 • Ed-Tech (utdanningsteknologi)

– Vi i Eksportkreditt kan bidra til at norske bedrifter vinner kontrakter i utlandet, og ønsker nå å gjøre oppmerksom på potensialet som ligger i utviklingen av smarte, bærekraftige byer. Har man et godt produkt, og i tillegg kan tilby kunden gunstig finansiering av kjøpet, er veien kortere til signering av en eksportavtale, sier Grønn Larsen.

Dersom din bedrift leverer varer eller tjenester av typen nevnt over, er det store muligheter for at dere kan vinne kontrakter i utlandet. Vilde Grønn Larsen har da følgende råd:

 1. Markedsfør teknologien din på Norges digitale «showroom» The Explorer. Her finnes egne showroom for både Smart Cities og Circular Economy.
 2. Bygg nettverk og samarbeid med andre norske leverandører med komplementerende produkter – ute i verden er man større og sterkere om man jobber sammen.
 3. Få informasjon om lokale forhold og utfordringer/hindre du kan møte hos Innovasjon Norge, de norske ambassadene, bransjeorganisasjoner eller handelskamre.
 4. Bruk eksportfinansiering aktivt i salgsarbeidet for å gi et mest mulig konkurransedyktig tilbud til dine kjøpere. Eksportfinansiering fra Norge kan gi utenlandske kjøpere, både offentlige og private, gode finansieringsbetingelser for å velge norske leverandører.
 5. Norge kan både gi finansiering for en enkeltkontrakt med én norsk leverandør, og for et knippe kontrakter på en norsk «pakke» satt sammen av leveranser fra flere norske leverandører.
 6. Fokuser på kjøpere med en veletablert virksomhet og god betalingsevne. Dette reduserer risikoen i transaksjonen og vil gjøre det enklere å få på plass finansiering og oppgjør for kontrakten.

– Har du spørsmål om eksportfinansiering, eller har du en mulig eller konkret kontrakt du vil diskutere er det bare å kontakte oss i Eksportkreditt per telefon eller e-post. Vi vil gjerne hjelpe deg å vinne din neste eksportkontrakt, sier Vilde Grønn Larsen.