Prosjekter: Fiskeri og havbruk

Banebrytende landbasert lakseoppdrettsanlegg finansieres

Salmon Evolution bygger sitt første landbaserte lakseoppdrettsanlegg på Indre Harøy. Anlegget bygges av Artec Aqua AS, og er strategisk plassert på Norges vestkyst med ubegrenset tilgang til friskt sjøvann og tilgang på fornybar energi. Beliggenhet, teknologi, industriell- og teknologisk kompetanse vil danne grunnlaget for bærekraftig produksjon av 31.500 tonn laks i året når alle planlagte byggetrinn er ferdigstilt.

Foto: Salmon Evolution

Fakta:

Kunde: Salmon Evolution

Anlegg: Landbasert lakseoppdrettsanlegg

Finansiering: Investeringsfinansiering

Totalt prosjektbeløp er på rundt 1,8 milliarder kroner. Eksfin bidrar i finansieringen i samarbeid med Nordea og Sparebanken Vest som stiller med 525 millioner i byggelån, der Eksfin garanterer for 50 prosent (262,5 millioner kroner).

Avgjørende garanti for Salmon Evolution

Vi er svært fornøyde med gjeldsfinansieringspakken vår og mener den setter en ny standard for finansiering av landbasert oppdrett. Eksfins garanti har i så måte vært avgjørende for å få dette på plass med den strukturen vi ønsket, og vi ser på støtten som en stor tillitserklæring til selskapets strategi og miljøprofil.

Trond Håkon Schaug-Pettersen, CFO i Salmon Evolution.

Dette er første gang Eksfin er med på å finansiere et landbasert matfiskanlegg i Norge. Jeg vil gjerne gratulere Salmon Evolution med det innovative anlegget. Selskapet tar i bruk ny teknologi for å sikre bærekraftig lakseoppdrett, sier Tone Lunde Bakker, administrerende direktør i Eksfin.

Eksfin skal være en sentral støttespiller for havbruksnæringen. Vi ser frem til videre samarbeid både med industrien og bankene fortsetter Lunde Bakker.

Totalt prosjektbeløp for første byggetrinn er estimert til rundt 1,8 milliarder kroner. Eksfin bidrar i finansieringen i samarbeid med Nordea og Sparebanken Vest som stiller med 525 millioner i byggelån. Eksfin garanterer for 50 prosent (262,5 millioner kroner).

Mål om å bli «fyrtårn» innen bærekraftig oppdrett

Salmon Evolution vil overføre de beste forholdene fra havet til å produsere matfisk på land gjennom bruk av såkalt hybrid gjennomstrømmingsteknologi. Dette er et system hvor store mengder friskt sjøvann er anleggets primære kilde for rensing av vann. I tillegg gjenbrukes rundt 2/3 vannet for å redusere energiforbruk knyttet til pumping og oppvarming av sjøvann. Dette tilrettelegger for en produksjon med optimale forhold for tilvekst med lav biologisk og operasjonell risiko. Selskapet har et ambisiøst mål om å bli et globalt fyrtårn innen bærekraftig oppdrett. 

– Biologi og fiskevelferd er helt sentralt for Salmon Evolution, og anlegget vårt er designet utelukkende med formål om å skape best mulig levevilkår for fisken. Gjennom å hente sjøvann fra dypet og videre rense vannet før det kommer inn i anlegget unngår vi lakselus og parasitter. I tillegg vil vi gjennom å ha et lukket system på land, eliminere risiko for rømming, sier Håkon Andre Berg, CEO i Salmon Evolution.

Eksfin deltar i finansieringen av første trinn hvor det bygges et smoltanlegg. Her forventes en årlig produksjonskapasitet på ca. 7.900 tonn laks med første innsett av smolt i mars 2022. Komplett ferdigstillelse av byggetrinn 1 er fjerde kvartal 2022. På samme tid forventes første salg av fisk. Prosjektet på Indre Harøy har skapt og fortsetter å skape store ringvirkninger både regionalt og nasjonalt. Totalentreprenør Artec Aqua er lokalisert i Ålesund, i tillegg er en stor andel av underleverandørene lokalisert i Møre og Romsdal.

Illustrasjon: Salmon Evolution / Moldskred