Eksfin med lån til Edda Wind for bygging av tre havvindskip med norsk utstyr

Eksfin har sammen med Sparebanken Vest og Crédit Agricole Corporate and Investment Bank signert en låneavtale med Haugesund-rederiet Edda Wind på 120 millioner Euro tilsvarende 1,3 milliarder kroner for bygging av tre serviceskip til havvindindustrien. Transaksjonen sikrer store leveranser for norske maritime leverandører.

Illustrasjon: Edda Wind
Illustrasjon: Edda Wind

Fakta

Kunde: Edda Wind

Behov: Finansiere kjøp av norske varer og tjenester

Produkt hos Eksfin: Skipsfinansiering

Finansieringen muliggjør: Bygging av tre serviceskip til havvindindustrien. Transaksjonen sikrer store leveranser for norske maritime leverandører.

Finansiering sikrer store norske utstyrsleveranser

Eksfin deltar i finansieringen gjennom et lån på 55 millioner Euro, tilsvarende 600 millioner kroner som tilsvarer verdien av norsk design og utstyrsleveranser til skipene som skal bygges.

Det første skipet forventes levert fra det spanske verftet Astilleros Gondan i slutten av september i år, mens de to andre forventes levert i Q2 og Q3 2024. Edda Wind utvikler, bygger og drifter fartøy for den internasjonale havvindindustrien.

Å bygge en posisjon i internasjonal havvind er en strategisk prioritering for norsk maritim næring, og for oss i Eksfin. Denne låneavtalen viser at Eksfin sammen med bankene kan tilby konkurransedyktig finansiering som sikrer store eksportkontrakter for norske maritime utstyrsleverandører.
Olav Rygg, avdelingsdirektør for storkunder i Eksfin

Les nyhetssaken fra februar.

Skipsfinansieringstilbudet har til hensikt å stimulere til aktivitet i norsk verftsnæring, og de mest aktuelle fartøystypene hittil har vært fiskebåter, brønnbåter og ferger.

Les mer om: