Eksfin, DNB og Sparebanken Møre finansierer den hybride brønnbåten Ro Senja

Sammen med DNB og Sparebanken Møre har Eksfin finansiert en serie på fire hybride brønnbåter for rederiet Rostein. Siste båt ut er Ro Senja som leveres fra Larsnes Mekaniske verksted. Laksemarkedet er viktig for maritim næring og Ro Senja har allerede kontrakt mange år fremover med SalMar: Brønnbåten skal frakte slaktefisk til SalMar sitt nye slakteri på Senja.

Bilde: Ro Senja / Rostein

Fakta

Ro Senja er 84, 27 meter lang, 15,5 meter bred og har 3.900 kubikk lasterom.

Rostein AS er et familieeid rederi med hovedkontor på Harøy i Sandøy kommune.

Design er ved Skipskompetanse as, det er mange norske utstyrsleverandører involvert og fartøyet leveres fra Larsnes Mekaniske Verksted.

Lån fra Eksfin på 380 millioner kroner hvor Eksfin selv bærer risikoen for 70 prosent av lånebeløpet, mens DNB og Sparebanken Møre samlet garanterer for 30 prosent av lånet.

DNB har koordinert og strukturert transaksjonen på vegne av syndikatet.

Smedasundet 97, 5525 Haugesund, Norge

Strategisk satsing

Grønn maritim utvikling er et strategisk satsingsområde for Eksfin. Rosteins moderne brønnbåter er viktige for utviklingen av norsk maritim teknologi i en mer miljøvennlig retning.

For Eksfin er det viktig å bidra med finansiering til prosjekter som stimulerer til utviklingen av grønn maritim teknologi og innovative løsninger. Samtidig er det viktig å støtte aktivitet ved norske verft.

Marie Sørli, seksjonsleder for fiskeri- og havbruk i Eksfin.

En moderne hybrid brønnbåt

Ro Senja er en topp moderne hybrid brønnbåt utformet med tanke på best mulig fiskevelferd og med et energieffektivt skrogdesign. Båten skulle vært levert høsten 2022, men ble forsinket da flere ukrainere som jobbet på skrogverftet i Polen valgte å reise hjem for å støtte sitt land i krigen mot Russland.

Viktig skipsfinansieringstilbud

DNB har koordinert og strukturert transaksjonen med full lånefinansiering fra Eksfin. I tillegg garanterer DNB og Sparebanken Møre samlet 30 prosent av lånet. Dette er den fjerde hybride brønnbåten Eksfin finansierer for Rostein. De tidligere finansierte brønnbåtene er Ro Vision, Ro Venture og Ro Sailor.

Uten Eksfins skipsfinansieringstilbud hadde vi ikke fått bygget de hybride brønnbåtene Ro Senja, Ro Vision og Ro Venture for kunden vår. Tilbudet er avgjørende for å sikre videre aktivitet ved norske verft.

Jarle Gunnarstein, adm. direktør ved Larsnes Mekaniske Verksted.

DNB er glad for å kunne bidra i enda en transaksjon for Rostein sammen med Eksfin og Sparebanken Møre. Vi kjenner hverandre etter hvert veldig godt – og resultatet er en effektiv og rask prosess for alle parter. Vi ønsker Rostein lykke til med Ro Senja fremover.

Thor-Erik Dragsund, kundeansvarlig i DNB Ålesund  

Rederiet har her benyttet seg av skipsfinansieringstilbudet til Eksfin. Tilbudet gjelder skip som skal bygges og anvendes i Norge:

Laksenæringen skaper store ringvirkninger i den norske maritime klyngen og for landet som sådan, og da er det viktig at Eksfin kan tilby finansiering som er skreddersydd for å fremme økt verdiskaping i Norge.

Glen Bradley, Vice President, Rostein AS

Skipsfinansieringstilbudet har til hensikt å stimulere til aktivitet i norsk verftsnæring, og de mest aktuelle fartøystypene hittil har vært fiskebåter, brønnbåter og ferger.

Rostein er helt i spissen

Ikke bare er Rostein et lokalt rederi, men brønnbåtene bygges lokalt ved Larsnes Mekaniske Verksted og store deler av utstyret ombord er også lokalt. Dette er helt i tråd med Sparebanken Møres egne kjerneverdier og vi er glade for å kunne bidra med garantier og bygg- og langtidsfinansiering til Rostein.

Brønnbåtnæringen har opplevd en veldig positiv utvikling de siste årene. Rostein er helt i spissen når det gjelder utvikling av fremtidsrettede og bærekraftige fartøy og arbeider med kontinuerlig forbedring og innovasjon.

Rostein er helt i spissen når det gjelder utvikling av fremtidsrettede og bærekraftige fartøy og arbeider med kontinuerlig forbedring og innovasjon.

Marianne Kvinnesland (Banksjef Offshore/Supply) i Sparebanken Møre.