Prosjekter: Fiskeri og havbruk

Salmon Evolution får finansiering til sitt landbaserte lakseoppdrettsanlegg

Salmon Evolution bygger sitt første landbaserte lakseoppdrettsanlegg på Indre Harøy. Anlegget er strategisk plassert på Norges vestkyst med ubegrenset tilgang til friskt sjøvann og tilgang på fornybar energi.

Fakta:

Kunde: Salmon Evolution

Anlegg: Landbasert lakseoppdrettsanlegg, andre byggetrinn av prosjektet.

FinansieringInvesteringsfinansiering

Totalt prosjektbeløp er på rundt 1,8 milliarder kroner. I første byggetrinn deltok Eksfin i finansieringen i samarbeid med Nordea og Sparebanken Vest som stilte med 525 millioner i byggelån, der Eksfin garanterte for 50 prosent (262,5 millioner kroner).

I andre byggetrinn deltar Eksfin med lån på  350 millioner kroner i en lånefasilitet på totalt 1550 millioner kroner  sammen med DNB, Nordea og Sparebanken Vest.

Stiller med lån

Første byggetrinn ble ferdigstilt i april 2023. Hittil er det gjennomført vellykket høsting av rundt 940 tonn laks, og anlegget ventes å produsere på full kapasitet i løpet av 2023. Andre byggetrinn ventes ferdigstilt i 2025 og vil doble årlig produksjonskapasitet til 15 800 tonn.

Når selskapet går inn i andre byggetrinn av det landbaserte anlegget stiller Eksfin med lån på 350 millioner kroner. Eksfins lån utgjør en del av en lånefasilitet på totalt 1550 millioner kroner  sammen med DNB, Nordea og Sparebanken Vest.

Godt samarbeid med Eksfin

Vi er veldig fornøyd med å kunne fortsette det gode samarbeidet med Eksfin når vi nå har landet en ny grønn finansiering som setter oss i stand til å realisere byggetrinn 2 av vårt banebrytende prosjekt på Indre Harøy. Byggetrinn 2 vil doble produksjonskapasiteten til rundt 16 000 tonn sløyd laks i året.

Trond Håkon Schaug-Pettersen, CEO Salmon Evolution

Optimale forhold

Salmon Evolution vil overføre de beste forholdene fra havet til å produsere matfisk på land gjennom bruk av såkalt hybrid gjennomstrømmingsteknologi. Dette er et system hvor store mengder friskt sjøvann er anleggets viktigste vannkilde. I tillegg gjenbrukes rundt 2/3 vannet for å redusere energiforbruk knyttet til pumping og oppvarming av sjøvann. Dette tilrettelegger for en produksjon med optimale forhold for tilvekst med lav biologisk og operasjonell risiko. Selskapet har et ambisiøst mål om å bli et globalt fyrtårn innen bærekraftig oppdrett. 

Les også om finansieringen av første byggetrinn: Banebrytende landbasert lakseoppdrettsanlegg finansieres av Eksfin

Les mer om: