Prosjekter: Maritim

Jotuns miljøvennlige undervannsrobot finansieres av Eksfin og DNB

Ikke bare reduserer den drivstofforbruk og CO2-utslipp, den hindrer også spredning av fremmede arter i verdens hav. 

HullSkater Jotun
HullSkater Jotun

Fakta

Kunde: Jotun

Finansiering: Eksfin stiller på 150 millioner USD (rundt 1,3 milliarder kroner) og DNB garanterer for halvparten.

Den automatiserte undervannsroboten Jotun HullSkater er utviklet og produsert i Norge, og er et resultat av et samarbeid ikke bare med Kongsberg Gruppen, men også industripartnere som Wallenius Wilhelmsen, Telenor, DNV GL og SemCon.

Undervannsroboten HullSkater, som Jotun har utviklet i samarbeid med Kongsberg Gruppen, inspirerer samtidig statlige Eksfin til å flytte grenser for hva staten kan finansiere.

Jotun har i samarbeid med Kongsberg Gruppen utviklet en fjernstyrt undervannsrobot som er laget spesifikt for inspeksjon og forebyggende rengjøring av skipsskrog på skip som seiler under krevende forhold. Navnet er Jotun HullSkater, og resultatene den leverer er imponerende – ikke bare reduserer den bærekraftige teknologien drivstofforbruk og CO2-utslipp med inntil 12,5 %, den hindrer også spredning av fremmede arter i verdens hav. Et renere skipsskrog fører til at skipet forbruker mindre drivstoff, gir renere hav, og dermed reduseres miljøfotavtrykket.

Banebrytende finansiering

Nå som Jotun Hullskater skal rulles ut, var det viktig for Jotun å også få på plass en finansieringspakke som en del av sitt tilbud til rederiene og operatørene. Her har DNB sammen med Eksfin kommet opp med en løsning som gjør at Jotun ikke bare kan tilby banebrytende og bærekraftig teknologi til sine kunder, men i samme pakke også finansiering av løsningen. Dette gjennom en finansieringsramme som Eksfin stiller på 150 millioner USD (rundt 1,3 milliarder kroner) hvor DNB garanterer for halvparten.

Jotun tror finansieringstilbudet fra Eksfin og DNB vil gjøre tjenesten attraktiv for langt flere kunder på verdensbasis.

Eksfins finansiering av Jotun HullSkater er et svært attraktivt tilbud for redere og operatører over hele verden.

Geir Axel Oftedahl, Breakthrough Innovations Director, Jotuns Performance Coatings

– Jotun Hullskater er allerede en god investering som reduserer drivstoff-forbruket og CO2-utslippene betraktelig. Med gunstig finansiering fra Eksfin vil enda flere kunder kunne ta i bruk løsningen, spare kostnader og være med å bidra til lavere klimagassutslipp fra skipsfarten, sier Geir Axel Oftedahl, som er Breakthrough Innovations Director i Jotuns Performance Coatings.

Vi har brukt mye tid på å komme opp med en løsning som støtter opp under tjenestefinansiering, og ønsker fremover å styrke våre løsninger også for finansiering av kjøp fra norske tjenesteleverandører. Vi er derfor veldig glade for å kunne bistå Jotun og deres kunder med denne innovative finansieringsløsningen, sier Tone Lunde Bakker, CEO i Eksfin.

Nylig kunne Eksfin markere å ha bidratt med 10 milliarder kroner til norsk eksport av mer miljøvennlige skip- og skipsløsninger, og Tone Lunde Bakker mener finansieringen til Jotun HullSkater føyer seg inn i næringslivets satsing på bærekraftige løsninger:

Det er viktig for oss å støtte opp under en bærekraftig omstilling. Et renere skipsskrog fører til at skipet forbruker mindre drivstoff og reduserer miljøfotavtrykket..

Tone Lunde Bakker, CEO, Eksportfinansiering Norge

– Jotun og Kongsberg Gruppens nye undervannsrobot er et veldig godt eksempel på hvordan etablerte selskaper gjennom partnerskap kan være med på å skape nye, bærekraftige løsninger på de klimautfordringene vi står overfor. Ny teknologi er avgjørende for den omstillingen skipsindustrien skal gjennom, men denne typen utvikling krever langsiktig finansiering. Derfor er det arbeidet Eksfin legger ned for å støtte opp under norske eksportnæringer så viktig. Frem mot 2030 skal DNB finansiere, investere og tilrettelegge for bærekraftige aktiviteter til en verdi av 1500 milliarder kroner, og redusere utslippsintensitet i shippingporteføljen med en tredjedel fra 2019-nivå. Avtalen med Jotun støtter dermed godt opp under vår satsning på nye, bærekraftige løsninger, sier Trine Loe, divisjonsdirektør for Future &Tech i Corporate Banking i DNB.