Dette innholdet er publisert før 1 juli 2021 av GIEK eller Eksportkreditt Norge.

Prosjekter: Maritim

Klar for å elektrifisere Skottland og New York

Kabelleggingsfartøyet Nexans Aurora er levert fra Ulstein Verft og er klar for å gjøre verden grønnere. Fartøyet, som er finansiert med lån og garanti fra Eksportkreditt og GIEK, skal legge høyspent sjøkabler utenfor kysten av Skottland og New York. Det vil bidra til at millioner av husholdninger får ren kraft fra vindmøller til havs helt hjem.

M/V Nexans Aurora
Foto: M/V Nexans Aurora

– Nexans er verdensledende innenfor sjøkabler som i all vesentlighet er produsert i Norge. Det er veldig gledelig at vi med et norskbygget skip viderefører det sterke norske fotfestet når vi ekspanderer videre med viktige internasjonale prosjekter, sier Bjørn Ladegård, leder for Installation & Services i Nexans Norway.

31. mai ble det 150 meter lange og 31 meter brede kabelleggingsfartøyet Nexans Aurora levert fra Ulstein Verft til Nexans Norway. Det høyteknologiske fartøyet er designet av Skipsteknisk i Ålesund. Fartøyet, som har en prosjektkostnad i milliardklassen, er finansiert med lån fra Eksportkreditt Norge. GIEK og Nordea har garantert for lånet.

Gigantiske havvindprosjekter

Utenfor kysten ved Dundee i Skottland skal Total og SSE utvikle Seagreen, en bunnfast havvindpark med114 vindturbiner. Seagreen blir et av verdens største fornybarprosjekter. Her skal Nexans Aurora delta i arbeidet med å installere høyspentkabler til havs. Når denne havvindparken er ferdig høsten 2022, vil den forsyne rundt en million husholdninger i Skottland med ren strøm.

Senere er Nexans Aurora tiltenkt jobben med å legge undersjøiske høyspentkabler utenfor kysten av New York. Her skal Empire Offshore Wind, eid av Equinor og BP, installere en havvindpark som vil forsyne mer enn en million hjem i New York med fornybar strøm.

Bidrar til grønn omstilling

-Begge disse viktige elektrifiseringsprosjektene er vindmøller til havs som trenger sjøkabler for å transportere strømmen til land. Det er denne jobben Aurora er spesialdesignet for; å installere høyspent sjøkabler, samt å grave de ned i sjøbunnen, slik at de er beskyttet, sier Bjørn Ladegård.

Nexans er et franskeid selskap, med norske røtter og rundt 1600 ansatte i Norge. Ladegård og kollegaene i Nexans Norway er stolte over å få være med på arbeidet med å forsyne flere millioner husholdninger i Skottland og USA med ren, fornybar energi.

– Selv om vi har drevet med dette lenge, så har økt fokus på elektrifiseringsprosjektene våre virkelig gjort de ansatte stolte av Nexans sitt viktige bidrag til det grønne skiftet, sier Ladegård.

«En prestasjon»

Også i Ulsteinvik er de ansatte ved Ulstein Verft svært stolte over Nexans nye flaggskip som nå er ferdigstilt og levert.

-Det er en bragd at Nexans Aurora ble levert på tid, til tross for at en samtidig har håndtert Covid-19-pandemien, med alle implikasjoner, avgrensninger og forsinkelser innen både produksjon, innkjøp, reiserestriksjoner, karantene og mye mer. Det er en prestasjon at Ulstein har klart å holde Covid-19 utenfor verftsområdet gjennom hele prosjektet, sier Cathrine Kristiseter Marti, konsernsjef i Ulstein Group i en pressemelding.

Effektiv statlig låneordning

Eksportkreditt Norge og GIEK, som representerer den norske, statlige eksportfinansieringen, har bidratt som henholdsvis långiver og garantist.

Vi i Eksportkreditt er utrolig stolte over å få lov til å få finansiere et skip som Nexans Aurora. Dette er et fartøy utstyrt med topp moderne utstyr.

Stig Gjethammer, Eksportkreditt Norge

Dette er et fartøy utstyrt med topp moderne utstyr, og leveranser fra Ulstein Group, Skipsteknisk (design), Bergen Engines (motorer), Brunvoll (thrustere), DNV (klasseselskap) og mange flere. Fartøyet skal nå ut i verden og bidra til at flere millioner hjem i Skottland og USA vil få strøm fra fornybar energi-prosjekter. Vi vil takke for et godt samarbeid med de involverte parter gjennom hele prosessen fra kontrakten ble signert i juni 2018, sier Stig Gjethammer, Senior Vice President i Eksportkreditt Norge.

GIEK er glad for at kjøperen Nexans Norway ønsker å utnytte det norske eksportfinansieringstilbudet for dette viktige prosjektet. Her er norsk verdiskaping samlet sett svært høy. Nexans Aurora representerer uten tvil det aller ypperste av hva norsk teknologi kan oppvise.

Solveig Frøland, Avdelingsdirektør for Shipping, verft og offshoreprosjekter i GIEK.

GIEK har i tillegg deltatt i finansieringen av byggingen av skipet ved å avlaste halvparten av forskuddsgarantien fra verftets bank, noe som ga kjøper nødvendig sikkerhet for innbetalinger i byggetiden.

1. juli fusjonerer Eksportkreditt Norge og GIEK til en ny og enda mer kundevennlig etat der alle de nåværende finansieringsordningene for eksportrettet og innenlandsk næringsliv blir videreført. Den nye statlige etaten får navnet Eksportfinansiering Norge.

Les mer om: