Prosjekter: Maritim

Nederlandske Van Oord bygget havvindskip i Norge med finansiering fra Eksfin

Den nederlandske maritime entreprenørselskapets nye kabelleggingsfartøy, Calypso, ble lagt til selskapets globale flåte av havvindfartøy i 2023. Skipet er finansiert med et langsiktig lån fra Eksfin på 104 millioner Euro. Etter endelig utrustning ved Vard i Brattvåg, er Calypsos første oppdrag å installere kabler i havet mellom Irland og Frankrike.

Van Oords kabelleggingsfartøy Calyso ble levert fra Vard Group i 2023 Foto: Van Oord

Om Van Oord

Van Oord er et nederlandsk familieeid selskap basert i Rotterdam med 150 års erfaring som internasjonal maritim entreprenør. Selskapet leverer mudring, landinfrastruktur i Nederland, offshore vind og olje- og gassinfrastruktur. Van Oord har 5 000 ansatte i 44 land. Flåten består av rundt 70 fartøy og en stor mengde spesialutstyr og hjelpeutstyr.

Bestilling fra norsk verft gir tilgang på lån fra Eksfin

Van Oord sikret det grønne lånet fra Eksfin på 104 millioner Euro etter å ha valgt VARD som skipsbygger og systemintegrator. Eksfin deler risikoen på lånet med DNB. Calypso-prosjektet er Van Oords første transaksjon med Eksfin og DNB Bank som lånearrangør, samt selskapets første skip bestilt fra et norsk verft.

Bidrar til utbygging av havvind

Lang erfaring som leverandør av offshoreship gjør norske verft til attraktive leverandører av avanserte og komplekse skip som kabelleggere som Calypso.

“Vår dør er alltid åpen for rederier som ønsker å bestille skip fra Norge. Vi har også flere aktuelle tilbud som kan støtte opp om fornybar energiprosjekter basert på leveranser av norske varer og tjenester,” sier Solveig Frøland, leder for maritim seksjon i Eksfin.

Grønt skip med mengder av norsk utstyr

Calypso ble bygget etter VARDs 9 02-design utviklet av Vard Design i Ålesund og er utstyrt for å for å redusere CO2-utslipp mest mulig; Med anlegg for bruk av biodrivstoff, stor batteripakke, landstrømkobling og avansert energistyringssystem, vil det hybride fremdriftssystemet redusere utslippene av CO2, NOx og SOx betydelig. Store deler av utstyret i skipet er levert fra norske maritime utstyrsleverandører.  

Skipet har total kabelkapasitet på 8 000 tonn, og kan legge to kabler samtidig.