Dette innholdet er publisert før 1 juli 2021 av GIEK eller Eksportkreditt Norge.

Eltek er i ferd med å levere strømsystemer til 350 mobilmaster i Gabon. Det er selskapet Energy Vision Ltd. som skal anskaffe strømforsyningsutstyret og drifte dette til mobilbasestasjoner i det afrikanske landet. Kunden til Energy Vision er det indiske mobilselskapet AIRTEL (Airtel Gabon), som er landets dominerende med en markedsandel på 60 prosent.

Energy Visions målsetting er å bli en ledende tilbyder av strømforsyningsløsninger for telekommunikasjonsbaser i fremvoksende markeder, spesielt Afrika sør for Sahara.

Lånet er et såkalt SMB-B lån der eksportøren gir leverandørkreditt. Eksportkreditt Norges lån er på USD 2 677 500, 100 prosent garantert av GIEK. Elteks andel som leverandørkreditt er på USD 297 500, og de står selv som risikotaker for 10 prosent av finansieringen til Energy Vision.