Dette innholdet er publisert før 1 juli 2021 av GIEK eller Eksportkreditt Norge.

Mens leverandørindustrien opplever vanskelige år, bidrar Eksportkreditt Norge, GIEK og bankene til å sikre viktige eksportkontrakter.

– Avtalen er et godt eksempel på hvordan norske eksportører kan bruke norsk finansiering til sin fordel, sier Olav Einar Rygg, Director Ocean Industries, Eksportkreditt Norge.

For å finansiere milliardkjøpet benytter Woodside seg av ­et lån fra Eksportkreditt Norge på USD 100 millioner garantert av GIEK (90 %) og DNB (10 %).  Låneavtalen ble signert i slutten av januar.

– Godt samarbeid mellom kommersielle banker og statlig finansiering er viktig for oss. Vi er veldig fornøyd med det gode samarbeidet med DNB i denne transaksjonen, som både har bidratt til finansieringsløsningen, samt hjulpet oss å etablere en relasjon med Woodside. Vi håper godt samarbeid sikrer flere slike avtaler i tiden som kommer, sier Wenche Nistad, CEO GIEK.

OneSubsea Processing AS er en av Norges fremste eksportører, med en årlig omsetning på rundt 3 milliarder kroner. Selskapet har en betydelig produksjon i Norge, og utgjør, sammen med underleverandørene, en av landets største arbeidsgivere innen olje og gass.

Woodside er Australias største energiselskap, med betydelige internasjonale aktiviteter innen både olje og gass. Leveransen fra OneSubsea Processing omfatter pumper som plasseres på havbunnen og håndterer de mange ulike brønnstrømmene fra oljefeltet.

– Vi har løpende kontakt med en rekke eksportører og kjøpere som vurderer nye prosjekter. Vi har også økende kontakt med internasjonale kjøpere som ser til Norge for kjøp av utstyr og tjenester, sier Rygg.