Dette innholdet er publisert før 1 juli 2021 av GIEK eller Eksportkreditt Norge.

Østensjø Rederi har nå fått levert «Edda Passat», det første av to spesialbygde skip som skal utføre serviceoperasjoner i havvindparker – såkalte Service Operation Vessels (SOV). Søsterskipet «Edda Mistral» skal etter planen leveres i august.

– Skipene går inn i kontrakter for Ørsted (tidligere Dong Energy) med varighet på fem år. Det er også mulighet for ytterligere forlengelser av kontraktene, sier CFO i Østensjø rederi, Håvard Framnes.

Etter leveransen av «Edda Passat» satte skipet kursen mot oppdrag i havvindparken Race Bank, 27 kilometer utenfor kysten av Norfolk i England, der det skal bistå med serviceoppdrag på vindparkens 91 turbiner. Søsterskipet «Edda Mistral» skal operere øst for Race Bank, i Hornsea One, som blir verdens største offshore vindpark når den står ferdig i 2020. Med 174 turbiner vil den enorme vindparken produsere strøm tilsvarende årsforbruket til 800.000 britiske husstander.

«Edda Passat» ble levert i februar 2018. Foto: Astilleros Gondán  / Østensjø Rederi

Høy standard

De to topp moderne søsterskipene skal operere som moderskip for teknikere som jobber med vedlikehold av turbinene. Siden vindparkene ligger langt til havs, skal besetningen kunne oppholde seg om bord over lengre perioder av gangen. Skipene har alle fasiliteter som trengs

Håvard Framnes, Østensjø Rederi – Skipene har alle fasiliteter som trengs for å gjennomføre operasjonene og har gjennomgående høy standard. De har plass til totalt 60 personer, 40 teknikere og en maritim besetning på 20 personer. Alle vil ha egne lugarer om bord, sier Håvard Framnes.

De to Østensjø-skipene vil fungere som flytende baser og skal i tillegg frakte teknikere og utstyr til og fra vindturbinene, slik at de får utført nødvendig vedlikehold i vindparken. For å sikre at teknikerne trygt kan komme seg om bord på vindturbinene, har skipene et spesielt bevegelskompensert gangveisystem.

– Systemet kompenserer for bevegelsene i båten. Den ytterste delen av gangveien som plasseres mot vindturbinene, vil stå helt stille selv i stor sjø, forklarer Framnes, som legger til at skipene også har en bevegelseskompensert kran for å løfte utstyr til og fra vindturbinene.

Stort potensial

Østensjø Rederi, som har 30 moderne fartøy i flåten, har i en årrekke satset på taubåt, offshore og boligskip. De siste årene har rederiet sett muligheter innen de havbaserte vindparkene.

– For oss er markedet innen offshore vind svært interessant. Det finnes ikke så mange spesialbygde SOV-er, og prognosene viser at de vil være behov for flere. Det er store utbyggingsplaner og enkelte havvindparker bygges sågar uten subsidier, sier Framnes, som ikke utelukker at de vil bygge flere SOV-er i fremtiden.

Enklere å velge norsk

Eksportkreditt Norge har bidratt med 25,8 millioner pund i finansiering for leveranser av norsk utstyr til de to serviceskipene. Lånet har en løpetid på 12 år og er garantert av GIEK.

– Eksportkreditt Norge har gjort det enklere for oss å få finansiert prosjektet. Med finansieringen har de også gjort det enklere å velge norsk, sier Framnes, som peker på at det er mange norske leveranser til skipet. Rolls Royce har levert fremdriftssystemer og designpakke. I tillegg har en rekke små og store norske leverandører bidratt med alt fra norsk maling til det avanserte gangveisystemet.

Se video av Edda Mistral fra Østensjø Rederi: