Dette innholdet er publisert før 1 juli 2021 av GIEK eller Eksportkreditt Norge.

– Dette er første avtale vi inngår på New Zealand, og vi har allerede notert oss at det har utløst en interesse for flere avtaler. Sealord er den nest største aktøren på øya og har også aktiviteter i Australia. De har fått øynene opp for de gunstige ordningene vi kan tilby, og det kan bety at nye kontrakter havner hos norske verft og leverandører i framtiden, tror Kaare Haahjem som er bransjeansvarlig for fiskeri og fiskeoppdrett i Eksportkreditt Norge.

Han mener kontrakten også kan føre til at andre aktører i området ser til Norge.

– Oseania er et marked med stort potensiale for norske eksportører. Havbruk og fiske er store næringer i regionen, og dette er noe vi har spisskompetanse på å levere til her i landet, sier Haahjem.

 

Ultramoderne

Leveransen til Sealord er en ultramoderne fabrikktråler, med kapasitet til å fange og prosessere opp til 20.000 tonn i året. Skipet, som har fått navnet «Tokatu», ble tegnet og prosjektert av Skipsteknisk i Ålesund og bygget ved Simek i Flekkefjord med finansiering fra Eksportkreditt Norge.

– Etter at skipet nå er levert så hadde dessverre Simek tomme ordrebøker og måtte melde oppbud, men de kan være stolte – både av en høykvalitetsleveranse og ikke minst at de har gitt et godt bidrag til å åpne døren for nye kontrakter som kan komme andre norske verft til gode, sier Haahjem.

«Tokatu» som vil ha hjemmehavn i Nelson, på New Zealand, er over 80 meter lang, og utstyrt med det siste innen automatisk platefryser og palleteringsanlegg. I tillegg er det installert fiskemelanlegg, noe som gjør fartøyet til en null-utslippstråler. Mannskapet vil telle hele 50 personer, og rederiet sier de totalt vil ansette 80 personer i tilknytning til skipet.

Skipet har en kapasitet på 20.000 tonn fisk i året. Foto: Simek.no

Rederiet opplyser på sine nettsider at dette blir landets første nye fartøy for dypvannsfiske på 20 år. Konsernsjef, Steve Young er stolt av nyanskaffelsen:

– Dette vil være vil være bransjens mest avanserte, effektive, allsidige og bærekraftige fartøy så langt. Det vil være i stand til å fiske alle arter som er aktuelle for Sealord, inkludert pelagisk fisk som barrakuda, blekksprut og makrell – noe vi tidligere kun har kunnet gjøre gjennom leieskip.

Rederiet opplyser at total kontraktssum er på 70 millioner New Zealand dollar, og hele byggeprosessen har tatt om lag to år. Eksportkreditt Norge har bidratt med finansering av skipet.  Eksportkreditt Norge har med seg GIEK som 100 % garantist.

Foto: Simek.no