Dette innholdet er publisert før 1 juli 2021 av GIEK eller Eksportkreditt Norge.

Hexagon Ragasco har inngått en eksportavtale med det Uruguayske gassleverandørselskapet Megal om levering av LPG-sylindre av kompositt til hjemmebruk. Kontrakten er på i overkant av en million dollar, og Eksportkreditt Norge har utstedt lån med GIEK som garantist.

I Uruguay er det vanlig å levere gass til hjemmemarkedet i tunge stålflasker. Hexagon Ragascos komposittbeholdere har flere fordeler sammenlignet med stålflaskene. Beholderne er laget av en kombinasjon av glassfiber og plastmaterialer som motstår vesentlig høyere trykk enn stål, og dermed er de tryggere. Sammenlignet med stålflasker er vekten en fjerdedel, som gjør dem lettere å bære og transportere. I tillegg er komposittbeholderne gjennomsiktige, slik at det er enkelt å vite når det snart er tomt og på tide å etterfylle.

Megal er den eneste distributøren i Uruguay som nå vil tilby Hexagons beholdere. Siden alle gassdistributører i Uruguay er pålagt å selge gassen til lik regulert pris, er det ventet at Hexagons beholdere vil gi Megal en stor fordel i et land der markedet i dag domineres av fire aktører.

Les mer om det Ålesund-baserte konsernet Hexagon

Foto: Hexagon Ragasco